Inicjatywa Komisji Europejskiej

Opublikowano | Aktualności.

Komisja Europejska zaproponowała zawieszenie na rok ceł importowych na cały ukraiński eksport do Unii Europejskiej. Ten krok ma pomóc złagodzić trudną sytuację ukraińskich producentów w obliczu inwazji militarnej Rosji. Ale potrzebna jest jeszcze zgoda państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego.

Propozycja, będąca bezprecedensowym gestem poparcia dla kraju będącego w stanie wojny, oznaczałaby również zawieszenie na rok wszystkich unijnych środków antydumpingowych i ochronnych stosowanych wobec ukraińskiego eksportu stali.

Źródło: topagrar.pl

DTA patronem XI edycji Olimpiady Logistycznej w MWSLIT we Wrocławiu!

Opublikowano | Aktualności.

31 marca 2022 r. w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu odbył się Finał XI edycji Olimpiady Logistycznej. Olimpiada skierowana była do uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych branżą TSL. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do finału walczyli o atrakcyjne nagrody.

 

W tegorocznej edycji Olimpiady Logistycznej zadanie finałowe zostało przygotowane przez specjalistów z branży TSL. Na tym etapie finaliści musieli rozwiązać i uzasadnić przedstawiony problem logistyczny. Zadanie finałowe było skonstruowane w taki sposób, aby każdy z uczestników, w oparciu o własną wiedzę, mógł sobie z nim bez trudu poradzić. Rekordowa frekwencja w tym roku sprawiła, że konkurencja była duża, ale zwycięzca mógł być tylko jeden. Został nim Adam Wojciechowski z Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim. Oprócz możliwości studiowania na MWSLIT otrzymał liczne nagrody, w tym ekskluzywne gadżety firmowe DTA oraz możliwość odbycia stażu w naszej firmie.

 

Cieszymy się, że jako Grupa DTA mogliśmy wesprzeć tegoroczną edycję Olimpiady Logistycznej. W imieniu DTA oraz MWSLIT we Wrocławiu dziękujemy wszystkim uczniom z całej Polski, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji Olimpiady Logistycznej. Serdecznie gratulujemy laureatom oraz ich opiekunom. Zapraszamy do spróbowania swoich sił już za rok w kolejnej edycji olimpiady!

Przedłużenie okresu obowiązywania świadectwa na MOM na Ukrainę

Opublikowano | Aktualności.

Państwowa Służba Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów w dniu 14 kwietnia br. poinformowała o wydłużeniu do 15 października 2022 r. okresu przejściowego, podczas którego może być stosowany dotychczasowy wzór międzynarodowego świadectwa dla drobiowego mięsa mielonego i/lub mięsa oddzielonego mechanicznie (MOM) importowanego z Polski na Ukrainę.

Źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/

Komunikat o planowanych zmianach w systemie SENT

Opublikowano | Aktualności.

Obecnie – w trybie pilnym – procedowana jest zmiana 1), zgodnie z którą systemem SENT zostanie objęty przewóz towarów z pozycji:
CN 2701 – węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla,

CN 2704 – koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy.
Zgłoszeniu będą podlegały przesyłki tego towaru o masie powyżej 500 kg.

Z obowiązku zgłaszania zwolnione będą przewozy towarów:
których przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 ustawy SENT2) – (przewozy rozpoczynające się na terytorium kraju);
objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 25 kg.

Powyższe zmiany nie będą miały wpływu na formularze do wysyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu SENT, ani schematy komunikatów do niewizualnej obsługi zgłoszeń SENT – obsługa zgłoszeń nie zmieni się.

Jedyne zmiany zostaną wprowadzone w słowniku PDR1300, poprzez rozszerzenie opisu towaru CN 2701 oraz CN 2704.

Zródło: https://puesc.gov.pl/

Prawidłowe wypełnienie zgłoszeń INTRASTAT

Opublikowano | Aktualności.

Departament Ceł Ministerstwa Finansów przypomina, że począwszy od zgłoszeń INTRASTAT za styczeń 2022 roku w wywozie obowiązkowo należy podawać informacje o kraju pochodzenia towarów.
Do końca 2021 roku dana ta była wymagana wyłącznie w zgłoszeniach INTRASTAT w przywozie.

W zgłoszeniach INTRASTAT w wywozie w polu 22 należy podawać informacje o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta zagranicznego.

Indywidualny numer identyfikacyjny VAT zawiera prefiks zgodny z kodem ISO – 3166 alpha 2 umożliwiający identyfikację państwa członkowskiego, które go nadało. Grecja może jednakże stosować prefiks „EL”. W przypadku Irlandii Północnej stosuje się prefiks „XI”.

Do celów przetwarzania w systemie informatycznym numer NIP należy zapisywać w jednym ciągu (bez kropek, spacji, myślników, ukośników etc.).

Źródło: puesc.gov.pl

Wprowadzenie kodu PHU01

Opublikowano | Aktualności.

Departament Ceł Ministerstwa Finansów informuje, że w „Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2” wprowadzony został kod z następującym opisem:

„PHU01 – pomoc humanitarna dla określonego kraju, regionu, grupy etnicznej np. w związku z konfliktami wojennymi, społecznymi, politycznymi, itp.

Kod należy podawać jako informację dodatkową na pozycji towarowej w zgłoszeniach przywozowych, wywozowych i tranzytowych. W zgłoszeniu celnym w polu opisowym dla tego kodu należy każdorazowo podać nazwę kraju, regionu albo grupy etnicznej, dla której kierowana jest pomoc.

Przykłady:
Wywóz i tranzyt
PHU01 – Ukraina
PHU01 – Kurdowie w … (wskazać odpowiedni kraj),
Import
PHU01 – Ukraińcy w Polsce”.
Zmiana wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2022 r.

Źródło: Newsletter nr Z/24/2022

Dbamy o środowisko wraz z Genelas

Opublikowano | Aktualności.

Podeszliśmy do działań marketingowych odpowiedzialnie!
Wraz z @GeneLAS oraz Posadzimy.pl zadbaliśmy wspólnie o środowisko. Nasza współpraca zaowocowała nie tylko pięknymi kalendarzami, ale i wspólnym zasadzeniem ponad 2000 drzew! 🌳🌲

Takie działania przynoszą bardzo duże korzyści dla nas wszystkich 💚 Jakie dokładnie?

👉 117 218 kg zaoszczędzonego papieru
👉 Tlen dla 1354 osób rocznie
👉 12 126 kg pochłoniętego Co2 rocznie
👉 2 243 m2 powierzchni lasu, która nie została wycięta.

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w akcji 💚🌳

Certyfikat otrzymała cała Grupa DTA, dziękujemy 😊

Market Access Day

Opublikowano | Aktualności.

Sprawująca obecnie prezydencję w Radzie UE Francja wraz z Komisją Europejską organizują w dniu 4 kwietnia br. „Market Access Day” w formie on-line.

Wydarzenie poświęcone będzie promocji umów handlowych Unii Europejskiej oraz ich realizacji. Spotkanie umożliwi m.in. przedstawienie i omówienie umów handlowych UE z Wielką Brytanią, Koreą, Japonią i Wietnamem. Spotkanie będzie prowadzone w j. francuskim i angielskim.

Źródło: brexit.gov.pl

Nowa wersja materiału informacyjnego na temat uszlachetniania biernego

Opublikowano | Aktualności.

Departament Ceł Ministerstwa Finansów informuje, że na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce CŁO -> Informacje dla przedsiębiorców -> Procedury celne -> Procedura uszlachetniania biernego został opublikowany zaktualizowany materiał informacyjny na temat uszlachetniania biernego

Ta wersja materiału została oznaczona jako „marzec 2022” i zastąpiła wersję „lipiec 2019”.

Wprowadzone zmiany mają charakter redakcyjny. Ponadto zmieniony został fragment dotyczący pozwolenia na zgłoszeniu celnym oraz fragment odnoszący się do stosowania arkuszy INF.

Treść załącznika nr 1 do tego materiału w zakresie warunków ekonomicznych nie uległa zmianie.

Zmiany w instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych

Opublikowano | Aktualności.

Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.3 z dnia 5 marca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
W pkt 2.1.2 POLE 2 – Nadawca / Eksporter w części dotyczącej Komunikatu przekazywanego do systemu AES/ECS2 zaktualizowano wpis w zakresie lokalizacji (str. 22):
„Następujące dane podaje się w odpowiednich atrybutach, w sposób wskazany w specyfikacji SXML, opublikowanej na stronie PUESC w zakładce Usługi sieciowe–> System AES:”.
 
W pkt 4.2.20.1 Unijne kody informacji dodatkowych (str. 184-186) dodany zostaje kod z następującym opisem:
„98200 – kod należy zastosować, jeżeli środki dowodowe, o których mowa w art. 199 ust. 1 RW zostały wykorzystane do potwierdzenia unijnego statusu celnego towarów, których opakowanie nie posiada unijnego statusu celnego towarów”.
 
W pkt 4.2.20.2 Krajowe kody informacji dodatkowych (str. 186-201) wprowadzony został kod z następującym opisem:
„3PL28 – kod informacji dodatkowej podawany przez eksportera lub zgłaszającego w polu 44 wywozowego zgłoszenia celnego w przypadku złożenia zgłoszenia przez przedstawiciela pośredniego lub bezpośredniego, gdy ten sam numer identyfikacji podatkowej (TIN) został przydzielony wielu podmiotom posługującymi się różnymi numerami EORI, co ma miejsce np. w przypadku wielu firm w ramach jednej grupy kapitałowej, gdy eksporter jest zarejestrowany na potrzeby VAT w UE i jego numer identyfikacji podatkowej został przypisany do kilku podmiotów tzn. kilku nr EORI (np. w ramach jednej grupy kapitałowej)”.
 
W pkt 4.2.21.5 Piąta kolumna: Metoda płatności (str. 228) wykreśleniu ulega druga część zdania w uwadze do opisu kodu metody płatności:
było:
 
„G: Płatność z przesuniętym terminem – system podatku VAT (art. 211 dyrektywy 2006/112/WE)
 
Uwaga! Metodę płatności „G” należy podać w przypadku rozliczania podatku VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług, dla zgłoszeń celnych związanych z pozwoleniem na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub wpisu do rejestru zgłaszającego lub w przypadku gdy podatnik jest AEO.”.
 
jest:
 
„G: Płatność z przesuniętym terminem – system podatku VAT (art. 211 dyrektywy 2006/112/WE)
 
Uwaga! Metodę płatności „G” należy podać w przypadku rozliczania podatku VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług.”.
 
W pkt 6.8 Obrót pocztowy (str. 252) w pkt 7 Słowniki towarowe zaktualizowane zostały miejsca publikacji przedmiotowych słowników i ich nazewnictwo. Tekst otrzymuje następujące brzmienie:
„Podany w zgłoszeniach kod towarowy CN jest sprawdzany w podanych niżej słownikach opublikowanych na PUESC w zakładce Strefa Klienta KAS -> Słowniki – przeglądanie i pobieranie, zgodnie z założeniami określonymi w dokumencie „Zasady działania Nowego Kalkulatora w ISZTAR4 dla H6 i H7”, zwany „Kalkulatorem eCommerce”:
 
„Kody CN towarów dla zgłoszeń H6”, zwany „Słownikiem Pozytywnym H6” (Słownik 607) – zawiera kody towarowe, które mogą być stosowane w zgłoszeniach H6, czyli dla których nie stosuje się zakazów i ograniczeń. Słownik ten nie zawiera również leków i wyrobów akcyzowych. Do kodów towarowych przyporządkowane są stawki celne i stawki podatku VAT;
„Kody towarów niedozwolonych w zgłoszeniach H6 i H7”, zwany „Słownikiem Negatywnym” (Słownik 611) – zawiera kody towarowe, których nie można zgłaszać w zgłoszeniach np. narkotyki, towary z ograniczeniami i/lub zakazami i inne.”.
Słowniki te nie będą publikowane na PUESC w formie Excel w zakładce Usługi sieciowe –> System AIS -> Materiały informacyjne AIS -> AIS/e-COMMERCE.
 
W pkt 6.29 Zasady wypełniania zgłoszeń celnych do dopuszczenia do obrotu w odniesieniu do przesyłki, która jest objęta zwolnieniem z należności celnych przywozowych zgodnie z art. 23 ust. 1 lub art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009, składanych do systemu AIS/e-COMMERCE w pkt 11 Słowniki towarowe (str. 329) zaktualizowane zostały miejsca publikacji przedmiotowych słowników i ich nazewnictwo. Tekst przybrał następujące brzmienie:
„Podany w zgłoszeniach kod towarowy HS (n6) jest sprawdzany w podanych niżej słownikach opublikowanych na PUESC w zakładce Strefa Klienta KAS -> Słowniki – przeglądanie i pobieranie, zgodnie z założeniami określonymi w dokumencie „Zasady działania Nowego Kalkulatora w ISZTAR4 dla H6 i H7”, zwany Kalkulatorem eCommerce:
 
„Kody HS towarów dla zgłoszeń H7”, zwany „Słownikiem Pozytywnym H7” (Słownik 609) – zawiera kody towarowe, które mogą być stosowane w zgłoszeniach H7, czyli dla których nie stosuje się zakazów i ograniczeń. Słownik ten nie zawiera również leków i wyrobów akcyzowych. Do kodów towarowych przyporządkowane są stawki podatku VAT;
„Kody towarów niedozwolonych w zgłoszeniach H6 i H7”, zwany „Słownikiem Negatywnym” (Słownik 611) – zawiera kody towarowe, których nie można zgłaszać w zgłoszeniach H7 np. narkotyki, towary z ograniczeniami i/lub zakazami i inne;
„Kody HS towarów akcyzowych o wartości do 45 EUR dla zgłoszeń H7” (Słownik 610) – zawiera kody towarowe, dla których określono podatek akcyzowy, ale są zwolnione z należności przywozowych w ramach określonych norm ilościowych.”.
Słowniki te nie będą publikowane na PUESC w formie Excel w zakładce Usługi sieciowe –> System AIS -> Materiały informacyjne AIS -> AIS/e-COMMERCE.
 
W pkt 6.29 Zasady wypełniania zgłoszeń celnych do dopuszczenia do obrotu w odniesieniu do przesyłki, która jest objęta zwolnieniem z należności celnych przywozowych zgodnie z art. 23 ust. 1 lub art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009, składanych do systemu AIS/e-COMMERCE w części ogólnej dotyczącej zasad, pkt 9 Metody płatności został zaktualizowany w następujący sposób:
„W komunikatach ZC215H7 nie mają zastosowania następujące kody metod płatności: M, F, Z i L, ponieważ nie występują one w przepisach unijnych mających zastosowanie do danych H7. Zamiast kodów M i F zastosowanie mają nowe kody metod płatności:
 
„R – zabezpieczenie, włącznie z depozytem gotówkowym” – metoda płatności oznaczona dotychczasowo w niniejszej Instrukcji kodem „M”,
 
„E – płatność odroczona lub z przesuniętym terminem” – metoda płatności oznaczona dotychczasowo w niniejszej Instrukcji kodem „F”, z tą różnicą, że metoda płatności „E” w odróżnieniu od „F” jest dedykowana dla cła i podatku VAT.”.
 
Zmiany wchodzą w życie z dniem 22 marca 2022 r.
 
Źródło: https://puesc.gov.pl/