Współpraca z SN ACCOUNTS – poszerzamy zakres obsługi w Wielkiej Brytanii

Opublikowano | Aktualności.

Dzięki nawiązaniu współpracy z naszym oficjalnym partnerem – firmą SN Accounts poszerzamy zakres naszej obsługi w Wielkiej Brytanii.

Możemy teraz zaoferować Państwu wsparcie w rejestracji na VAT w UK oraz pełną obsługę księgową na terenie Wielkiej Brytanii.

Firma zapewnia również rejestrację na VAT w innych krajach europejskich tj. we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Belgii, Słowacji, Austrii i Holandii.

SN Accounts działa od ponad 10 lat i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich biur księgowych w UK.

Zapraszamy do kontaktu!

Bezpłatny webinar online „BREXIT – aktualności i zmiany w obrocie towarowym z Wielką Brytanią”

Opublikowano | Aktualności.

Bezpłatny webinar online 💻

„BREXIT – aktualności i zmiany w obrocie towarowym z Wielką Brytanią”

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym webinarze online dotyczącym obsługi celnej w handlu z Wielką Brytanią, w tym zagadnieniom dotyczącym preferencyjnego pochodzenia towarów, kontroli eksportu, kwestii Irlandii Północnej oraz aktualnym zmianom będącymi następstwem wprowadzenia pełnych kontroli oraz odpraw celnych po stronie GB.

Webinar online na platformie Microsoft Teams odbędzie się w dniu 17 grudnia 2021 roku o godzinie 11.00.

Rejestracji można dokonać pod linkiem: https://forms.office.com/r/HUcHU7s87R

Ilość miejsc jest ograniczona

Zapraszamy do udziału! 🎓

Szkolenie otwarte online: „Aktualności oraz zmiany w przepisach celnych 2021/2022”.

Opublikowano | Aktualności.

Zapraszamy Państwa do udziału w jednodniowym szkoleniu poświęconemu najważniejszym aspektom oraz aktualnym zmianom w przepisach celnych. Dedykujemy je wszystkim osobom uczestniczącym w międzynarodowym obrocie towarowym: agentom celnym, pracownikom działów celnych, działów logistyki, przewoźnikom, spedytorom oraz wszystkim uczestniczącym w obrocie towarowym. 

Szkolenie online odbędzie się 1 grudnia 2021 roku (środa), o godzinie 8.15.  

Cena: 450,00 PLN netto za osobę.  

Rejestracji uczestnictwa można dokonać za pośrednictwem tego linka

Dodatkowych udzielamy za pośrednictwem adresu email: szkolenia@dta.com.pl  

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Unia Europejska, kraje trzecie
 2. Unijne akty prawne regulujące obrót towarowy
 3. Prawo celne krajowe wraz z aktualnymi zmianami
 4. Procedury celne oraz zgłoszenia celne
 5. Dokumentacja w międzynarodowym obrocie towarowym
 6. Kontrole celne, postępowanie celne, mandaty
 7. Kontyngenty taryfowe
 8. Pochodzenie towarów. Zmiany w zakresie reguł niepreferencyjnych oraz umów międzynarodowych
 9. Taryfa celna 2022
 10. Kontrola eksportu, towary podwójnego zastosowana
 11. Ograniczenia w obrocie towarowym, bezpieczeństwo produktów
 12. INCOTERMS 2020
 13. System INTRASTAT. Co się zmieni od nowego roku
 14. BREXIT, zmiany od 1 stycznia 2022
 15. Pozostałe zmiany: TAX-FREE, artykuł 33a ustawy PTU i inne
 16. Nowe portale celne i podatkowe – informacyjne oraz edukacyjne
 17. Podsumowanie

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Acces2Markets – punkt dostępu do unijnych informacji

Opublikowano | Aktualności.

PARP w ramach projektu Enterprise Europe Network przygotował 12-minutowy film instruktażowy na temat podstawowych funkcjonalności portalu Access2Markets.

Access2Markets zawiera wszystkie informacje na temat ceł, podatków, zasad i wymagań dotyczących produktów dla wszystkich krajów UE i ponad 120 innych rynków na całym świecie.

Zachęcamy podmioty gospodarcze, w szczególności te zainteresowane ekspansją eksportową na rynki poza-UE, importem z krajów trzecich do UE oraz handlem wewnątrz UE do obejrzenia: https://bit.ly/3n7GuSJ

Źródło: brexit.gov.pl 

Częściowe zniesienie ograniczeń wprowadzonych przez Republikę Białorusi z uwagi na występowanie HPAI w Polsce

Opublikowano | Aktualności.

Pismem z 19 października 2021 r. służba weterynaryjna Republiki Białorusi poinformowała o częściowym zniesieniu restrykcji importowych dla województwa warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego wprowadzonych w związku z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków. Ponownie istnieje możliwość wwozu z ww. województw do Republiki Białorusi:
– żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego);
– jaj wylęgowych;
– mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
– puchu i pierza;
– nie poddanych obróbce (dezynfekcji) trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa (drobiu);
– nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi surowców pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do produkcji karm dla zwierząt domowych i futerkowych.

Jednocześnie służba weterynaryjna Białorusi poinformowała o utrzymaniu zakazu wwozu z ww. województw:
– dzikiego ptactwa oraz ptactwa przeznaczonego do ogrodów zoologicznych i cyrków;
– jaj konsumpcyjnych;
– pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb (z wyjątkiem mączki rybnej, mączki z ssaków morskich, skorupiaków i bezkręgowców; dodatków do karm oraz poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
– pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).

Nadal obowiązują zakazy w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które służba weterynaryjna Republiki Białorusi wprowadziła dla województwa wielkopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego (częściowo zniesiony) i lubuskiego (częściowo zniesiony).

Źródło: wetgiw.gov.pl

Ograniczenia przy eksporcie na Ukrainę towarów pochodzących od świń

Opublikowano | Aktualności.

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną w Polsce dotyczącą wirusa ASF władze Ukrainy objęły zakazem importu 12 województw, tj.: podlaskie, mazowieckie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, łódzkie, małopolskie, świętokrzyskie.
Ograniczenia dotyczą zwierząt, które należą do rodziny świniowatych (Suidae), pekariowatych (Tayassuidae) i tapirowatych (Tapiridae), materiału genetycznego, produktów z nich, za wyjątkiem produktów, które przeszły obróbkę zgodną z zasadami określonymi w przepisach ukraińskich, tj. Wymaganiach dotyczących wprowadzenia (wysłania) na terytorium celne Ukrainy żywych zwierząt i ich materiału genetycznego, produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pasz, siana, słomy, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodnych, przyjętych Rozporządzeniem Ministra Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy nr 553 z dn. 16.11.2018.)

Źródło: wetgiw.gov.pl

Zmiany w zasadach eksportu produktów rolno-spożywczych do Chińskiej Republiki Ludowej

Opublikowano | Aktualności.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ambasadę RP w Pekinie od 1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie nowe chińskie przepisy dot. eksportu środków spożywczych do Chin, dotyczące rejestracji podmiotów prowadzących produkcję/przetwórstwo eksportowanych środków spożywczych.

Według informacji przekazanych przez stronę chińską eksporterzy wybranych towarów, którzy od 1 stycznia 2017 roku prowadzili ich eksport, mogą zostać zarekomendowani do 31 października 2021 roku przez nadzorujący organ urzędowej kontroli kraju eksportera, a ich wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności z uniknięciem skomplikowanej procedury rejestracyjnej wynikającej z nowych przepisów.

Powyższa uproszczona procedura dotyczy producentów/przetwórców następujących kategorii produktów wyłącznie w przypadku odnotowania ich eksportu historycznego: 1) osłonek wędliniarskich; 2) produktów pszczelarskich, 3) jaj i ich produktów; 4) tłuszczy i olejów jadalnych; 5) pierogów i nadziewanych makaronów; 6) jadalnych zbóż; 7) przemysłowych produktów zbożowych w proszku i słodu; 😎 świeżych i liofilizowanych warzyw i suszonych warzyw strączkowych; 9) przypraw; 10) orzechów i nasion; 11) suszonych owoców; 12) surowych ziaren kawy i kakao; 13) dietetycznej żywności specjalnego przeznaczenia oraz 14) suplementów diety oraz następujących produktów: 15) liście tymianku (proszek), 16) suszony groch, 17) świeży lub chłodzony groch (w strąkach lub bez),18) nasiona czarnej porzeczki (do spożycia), 19) nasiona ogórecznika lekarskiego (do spożycia), 20) kminek zwyczajny.

Odpowiednie informacje w ww. zakresie zostały również zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Źródło: wetgiw.gov.pl 

Wznowienie eksportu mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego na rynek Hongkongu

Opublikowano | Aktualności.

Służba weterynaryjna Hongkongu z dniem 7 października br. zniosła zakaz eksportu na tamtejszy rynek mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj).
W związku z powyższą decyzją władz Hongkongu nie obowiązują już żadne restrykcje w eksporcie do tego państwa nałożone z uwagi na występowanie w Polsce ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).
Władze Hongkongu akceptują wyłącznie świeże/mrożone mięso drobiowe i produkty drobiowe, których cała przesyłka pochodzi z drobiu utrzymywanego w strefie wolnej od grypy ptaków od momentu jego wyklucia lub przez co najmniej ostatnie 21 dni przed wysyłką. Przesyłki jaj drobiowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi będą przyjmowane wyłącznie ze strefy wolnej od grypy ptaków oraz muszą być one transportowane w nowych lub odpowiednio odkażanych opakowaniach.
Ponadto przesyłkom musi towarzyszyć bilateralnie uzgodnione Świadectwo zdrowia dla świeżego mięsa drobiowego i jego produktów wywożonych do Hongkongu lub Świadectwo zdrowia dla jaj wywożonych do Hongkongu, dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii w lokalizacji: Handel Import Eksport -> Wywóz z Polski poza UE -> Żywność -> Wymagania i świadectwa poszczególnych państw trzecich oraz listy specyficzne -> Hongkong
 
***
Zniesienie przez władze Bośni i Hercegowiny restrykcji HPAI
 
Zgodnie z decyzją władz Bośni i Hercegowiny zniesiony został zakaz importu z województwa mazowieckiego zwierząt podatnych na HPAI oraz mięsa i produktów od nich pochodzących. Obecnie nie obowiązują ograniczenia na wwóz ww. towarów z Polski na rynek bośniacki.
 
Źródło: wetgiw.gov.pl

Chobanin k. Wieruszowa – nowe miejsce uznane

Opublikowano | Aktualności.

Odpowiadając na duże zapotrzebowanie na realizację odpraw eksportowych w okolicy Wieruszowa i Kępna oraz brak dogodnych alternatyw w tamtej okolicy, utworzyliśmy miejsce uznane w miejscowości Chobanin, z którego można realizować odprawy eksportowe bez konieczności dowożenia towaru do urzędu celnego, a także w dużo szerszym zakresie godzinowym, aniżeli praca urzędu.

Nowe miejsce do realizacji odpraw eksportowych agencji celnej DTA znajduje się w na terenie firmy transportowej Maślanka i jest dostępne dla wszystkich przedsiębiorców.

Lokalizacja tego miejsca jest bardzo dogodna:

przy drodze nr 482 i jedynie 3 min od trasy S8 na Wrocław:
Chobanin 96, 98-400 Wieruszów

poniedziałek-piątek 8.00-18.00
soboty 8.00-12.00

Aby rozpocząć odprawy eksportowe w Chobaninie, eksporter musi dokonać dwóch prostych rzeczy:

 • dostarczyć DTA oryginał podpisanego upoważnienia celnego.
  O ile będzie to upoważnienie stałe, będziemy w stanie realizować kolejne odprawy w oparciu o to samo upoważnienie. Formalność ta jest zatem finalizowana zwykle tylko przed pierwszą odprawą z DTA.
 • W następnej kolejności, czyli przed realizacją każdej odprawy, prosimy o dokonanie awizacji czyli  przysłanie z ok 24-godzinnym wyprzedzeniem kompletu dokumentów do odprawy. Awizacja odprawy jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala agentowi celnemu zweryfikować otrzymane dokumenty i ocenić, czy są prawidłowe, czy czegoś nie brakuje zanim towar dojedzie na odprawę. Dzięki temu sama odprawa przebiega najszybciej, jak o tylko możliwe.

Towary z rejonu Wieruszowa bardzo często eksportowane są do Wielkiej Brytanii. W takim przypadku możemy pomóc kompleksowo, realizując zarówno odprawę eksportową w Polsce (np. Chobanin) jak i importową w Anglii (angielska spółka DTA).

DTA oferuje także usługi celne w około 40 innych lokalizacjach w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz oferuje wsparcie biura w Chinach.

 

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów współpracy:

Amelia Jagodzińska
amelia.jagodzinska@dta.com.pl
+48 725 772 877

Monika Kicińska
monika.kicinska@dta.com.pl
+48 695 776 277

Piąta edycja kursu online “Specjalista celny/agent celny”

Opublikowano | Aktualności.

Zapraszamy do udziału w piątej edycji kursu online “Specjalista celny/agent celny”, którego celem jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do pełnego wyzwań zawodu związanego z międzynarodowym obrotem towarowym. Kurs składa się z 40 godzin dydaktycznych, z czego 29 stanowią wykłady, 9 godzin to warsztaty przygotowywania zgłoszeń celnych oraz 2 godziny indywidualnych konsultacji. 

Pierwsza z 11 zaplanowanych sesji rozpocznie się w dniu 30 listopada 2021, o godzinie 16.30. Kolejne spotkania – co tydzień, we wtorkowe popołudnia. Ostatnia, 11 sesja (warsztat oraz podsumowanie kursu) odbędzie się w sobotę. 

Wśród omawianych zagadnień popartych ćwiczeniami znajdą się między innymi: budowa i zawartość formularza SAD, dokumentacja celna, procedury celne, taryfikacja towarów, sposoby obliczania wartości celnej, pochodzenie towarów – reguły, świadectwa pochodzenia oraz umowy międzynarodowe, dług celny, podatki w obrocie międzynarodowym, wiążące informacje, ograniczenia i zakazy w obrocie towarowym, INCOTERMS 2020, kontrola eksportu i bezpieczeństwo produktów.  

Kurs dedykujemy osobom pracującym lub zamierzającym pracować w działach z obsługą celną w przedsiębiorstwach, planujących pacę jako agent celny (po spełnieniu warunków Art. 80 ustawy Prawo celne), ale także tym z Państwa, którym pomocne będzie efektywne planowanie, organizacja oraz optymalizacja procesów logistycznych. Zatem kurs kierujemy również dla logistyków, spedytorów oraz przewoźników. Niniejsze szkolenie cieszy się również dużym zainteresowaniem wśród osób, które uzyskały wpis na listę agentów, lecz nie posiadają praktycznej wiedzy i umiejętności do pracy w zawodzie, a także wśród agentów celnych, którzy chcieliby wrócić do zawodu po kilkuletniej przerwie oraz uzupełnić i zaktualizować swoją wiedzę z dziedziny prawa celnego.  

Cena kursu wynosi 1590,00 PLN. 

Rejestracji uczestnictwa można dokonać za pośrednictwem tego linka.  

Wszelkich informacji udzielamy za pośrednictwem adresu email: szkolenia@dta.com.pl.  

Zapisy trwają do dnia 26 listopada 2021 roku. Ilość miejsc jest ograniczona.  

Program kursu można pobrać tutaj.