BREXIT – Jak będą wyglądały procedury obrotu towarowego?

Po wejściu w życie Brexitu Wielka Brytania będzie podlegała wszelkim ograniczeniom w przepływie towarów stosowanym przez Unię Europejską.

Eksport w skrócie:Przygotuj się na Brexit

  • rejestracja w usłudze e – Klient i otrzymanie nr EORI.
  • złożenie zgłoszenia wywozowego, procedura tranzytu.
  • wybór sposobu składania zgłoszenia eksportowego (np. poprzez agencję celną, przewoźnika, agencję logistyczną, samodzielnie.

Import w skrócie:

  • rejestracja w usłudze e –Klient i otrzymanie nr EORI.
  • wybór procedury celnej spośród tych, które są określone w przepisach celnych: tranzyt, dopuszczenie do obrotu, procedury specjalne oraz ocena czy sprowadzane towary podlegają obowiązkowi złożenia przywozowych deklaracji skróconych.
  • wybór sposobu składania zgłoszenia importowego (np. poprzez agencję celną, przewoźnika, agencję logistyczną, samodzielnie
  • ustalenie klasyfikacji towarowej i wartości towaru do wprowadzenia w zgłoszeniu celnym.
  • opłacenie lub zabezpieczenie należności celnych i podatkowych.

UE stosuje również niektórego rodzaju ograniczenia w obrocie międzynarodowym, które nie wynikają stricte z unijnej polityki handlowej, a są motywowane innymi względami, jak np. ochrona zdrowia i życia ludzi, bezpieczeństwo obywateli, utrzymanie międzynarodowego pokoju, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska itp.

Wielka Brytania jako kraj nieunijny będzie podlegała wszelkim stosowanym przez Unię Europejską ograniczeniom.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat Brexitu skontaktuj się z nami:

Całodobowa infolinia – 661 772 577

Skontaktuj się z naszym ekspertem: brexit@dta.com.pl tel. 695 776 277