BrexitKogo dotknie problem Brexitu?

Problem dotknie przede wszystkim:

■ Sprzedających towary do Wielkiej Brytanii i importujących towary z terenu Wielkiej Brytanii

■ Zajmujących się przewozem osób lub transportem towarów

■ Realizujących działalność opartą na ochronie praw własności intelektualnej mającą zastosowanie w Wielkiej Brytanii

 

Wszystkie towary wprowadzane na obszar celny Unii Europejskiej z terytorium Wielkiej Brytanii lub eksportowane z tego obszaru do Wielkiej Brytanii podlegać będą konieczności dopełnienia formalności celnych czyli: dozorowi celnemu i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego do odpowiedniej procedury celnej, a także zapłacie należności celnych. Podlegać także będą wszelkim ograniczeniom pozaekonomicznym.

 

Okres przejściowy rozpoczął się w dniu 1 lutego 2020 r. i zakończy się w dniu 31 grudnia 2020 r., chyba że przed dniem 1 lipca 2020 r. UE i Wielka Brytania zgodnie podejmą decyzję o jego przedłużeniu.

Mogą tego dokonać tylko raz, przedłużając okres przejściowy o 1 rok lub 2 lata.

Jednakże strona brytyjska kategorycznie odrzuca możliwość przedłużenia okresu przejściowego.

Kolejnych informacji w tej kwestii spodziewamy się do końca czerwca 2020.

 

Wkrótce Wielka Brytania będzie traktowana jako tak zwane państwo trzecie, z koniecznością zachowania wszelkich procedur celnych jak z państwami trzecimi (spoza UE).

Oznacza to, że wobec towarów importowanych z Wielkiej Brytanii do UE-27 lub eksportowanych z UE-27 do Wielkiej Brytanii zastosowane znajdą formalności celne oraz w przypadku importu towarów z Wielkiej Brytanii na terytorium UE-27 – należności celne. Zatem w przypadku importu lub eksportu konieczne będzie zatem zgłoszenie towarów do odpowiedniej procedury celnej.

Informacje o obrocie towarowym po wejściu BREXIT:
https://dta.com.pl/brexit-eksport-import/