Business compliance i wsparcie w procesach celnych

Business Compliance i wsparcie w procesach celnych

Nasz Dział Customs Compliance działa w obszarze obrotu towarowego, którego celem jest zapewnienie zgodności funkcjonowania z obowiązującymi przepisami i regulacjami celnymi w zakresie importu i eksportu towarów.
Nasi eksperci pomagają w stworzeniu i wdrożeniu systemu Trade Compliance, który obejmuje wszystkie istotne aspekty celne w organizacji i zapewnia kompleksowy przegląd obecnej sytuacji i potencjalne obszary do poprawy. Ponadto system ten jest praktycznym instrumentem do wdrażania usprawnień procesu celnego i składa się z kilku kluczowych elementów.

Oferujemy:

  • Rozległą wiedzę i doświadczenia w zakresie zgodności z przepisami celnymi
  • Obiektywne i niezależne doradztwo w zakresie zgodności z przepisami celnymi
  • Kompleksową analizę procedur, ryzyka i kontroli celnych

Procedowany przez nas program zgodności z przepisami celnymi ustanawia kompleksowe wsparcie w celu zapewnienia zgodności i wydajności operacji celnych w perspektywie długoterminowej. Taki program służy jako wewnętrzny przewodnik i odnosi się między innymi do wewnętrznych protokołów i procedur, które powinny zapewnić uwzględnienie wszystkich ryzyk związanych z ewentualnymi kontrolami celno – skarbowymi.