Intrastat DTA

INTRASTAT

INTRASTAT to europejski system rejestracji przepływu towarów między krajami członkowskimi UE. Oznacza on konieczność składania określonych deklaracji statystycznych przez przedsiębiorców dokonujących wymiany towarowej z kontrahentami w innych krajach Unii. Deklaracja ta, odnosząca się do wywozu lub przywozu to zbiorcza, miesięczna informacja o przeprowadzonych w ciągu danego okresu sprawozdawczego operacjach przywozach i wywozach towarów. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy. W przypadku niezłożenia tych deklaracji w wyznaczonym terminie, przedsiębiorstwa narażają się na konsekwencje i sankcje karne.

Informacje o wymianie towarowej pomiędzy Polską a pozostałymi krajami Wspólnoty są zbierane przez służby celne bezpośrednio od zobowiązanych podmiotów lub ich przedstawicieli.

 

W ramach usług DTA proponujemy Państwu pomoc w przygotowywaniu oraz składaniu niezbędnych deklaracji we właściwych organach celnych, obejmującą między innymi:

  • gromadzenie danych niezbędnych do przygotowania i wypełnienia informacji statystycznej INTRASTAT w przywozie i wywozie,
  • przygotowanie deklaracji w oparciu o dokumenty handlowe,
  • sporządzenie kwartalnej deklaracji podsumowującej VAT,
  • reprezentację przed wszystkimi Urzędami Celnymi w kraju,
  • przesłanie drogą elektroniczną sporządzonej deklaracji INTRASTAT w wymaganym formacie XML do systemu Celina.

 

Nasze usługi realizujemy w oparciu o indywidualne oczekiwania klientów w zakresie zbierania, segregowania i przekazywania nam dokumentów. Gwarantujemy zachowanie tajemnicy danych.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Działem Intrastat pod wskazanym numerem telefonu +48 71 33 43 626 lub przez wiadomość e-mail – intrastat@dta.com.pl

Zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z Działem Marketingu, tel. +48 71 3343604, + 48 71 3343607, +48 71 3343608, e-mail –  marketing@dta.com.pl

 

Zapraszamy do współpracy!