Intrastat DTA

INTRASTAT

Intrastat to europejski system rejestracji przepływu towarów między krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Oznacza on konieczność składania określonych deklaracji statystycznych
przez przedsiębiorców dokonujących wymiany towarowej z kontrahentami w innych krajach Unii. Deklaracja ta, odnosząca się do wywozu lub przywozu to zbiorcza, miesięczna informacja o przeprowadzonych w ciągu danego okresu sprawozdawczego operacjach przywozach i wywozach towarów.

Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy. W przypadku niezłożenia tych deklaracji w wyznaczonym terminie, przedsiębiorstwa narażają się na konsekwencje i sankcje karne.

Informacje o wymianie towarowej pomiędzy Polską, a pozostałymi krajami Wspólnoty są zbierane przez służby celne bezpośrednio od zobowiązanych podmiotów lub ich przedstawicieli.

W ramach usług Grupa DTA proponuje Państwu pomoc w przygotowywaniu oraz składaniu niezbędnych deklaracji we właściwych organach celnych, obejmującą między innymi:

  • gromadzenie danych niezbędnych do przygotowania i wypełnienia informacji statystycznej INTRASTAT w przywozie i wywozie,
  • przygotowanie deklaracji w oparciu o dokumenty handlowe,
  • sporządzenie kwartalnej deklaracji podsumowującej VAT,
  • reprezentację przed wszystkimi Urzędami Celnymi w kraju,
  • przesłanie drogą elektroniczną sporządzonej deklaracji INTRASTAT w wymaganym formacie XML do systemu Celina.

Grupa DTA realizuje usługi w oparciu o indywidualne oczekiwania Klientów w zakresie zbierania, segregowania i przekazywania dokumentów. Zachowanie tajemnicy danych – gwarantowane.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Intrastat prosimy o kontakt z Działem Intrastat:

email: intrastat@dta.com.pl
tel.: +48 71 33 43 626

Grupa DTA zaprasza do współpracy.