odroczony VATOdroczony VAT

Możliwość odroczenia płatności VAT wynika z zastosowania art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem taki aspekt jak odroczony VAT powinien stanowić poważne zainteresowanie dla przedsiębiorców.

Odroczony VAT to bezgotówkowa forma rozliczenia należnego podatku z tytułu importu w deklaracji podatkowej w formie pliku JPK_VAT za miesiąc, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, oznaczająca, iż fizycznie w chwili importu podatek VAT nie jest ani płacony, ani zabezpieczany.
Od 01.10.2020 r. dotychczasowa forma deklaracji VAT została zastąpiona deklaracjami w formie dokumentu elektronicznego, który obejmie zarówno deklarację VAT, jaki i ewidencję VAT – plik JPK_VAT.

Korzyści stosowania procedury:
• możliwość bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT
• rozliczenie podatku VAT dokonywane jest przez importera w deklaracji podatkowej w formie pliku JPK_VAT
• importer „nie zamraża” środków pieniężnych należnych z tytułu podatków VAT, dzięki czemu może obracać większym kapitałem, zwiększając w ten sposób swój zysk.

Instytucja ta określana jest jako system odroczonego rozliczenia. Dla przedsiębiorcy oznacza to, że zamiast, tak jak dotychczas, wpłacać podatek należny z tytułu importu do Urzędu Celno – Skarbowego, wykazuje go jako podatek należny i naliczony w deklaracji podatkowej w formie pliku JPK_VAT za miesiąc, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu. Dla firm prowadzących działalność opodatkowaną efekt finansowy z tytułu rozliczenia importu jest tym samym zerowy przy braku jakichkolwiek przepływów pieniężnych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Marketingu tel. +48 71 3343604, + 48 71 3343607, +48 71 3343608 lub e-mail: marketing@dta.com.pl