odroczony VATOdroczony VAT

Możliwość odroczenia płatności VAT wynika z zastosowania art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz.535, Ustawa z 11.03.2004r.).
Taki aspekt, jak odroczony VAT, jest ważnym elementem w prowadzeniu międzynarodowego biznesu.

Odroczony VAT to bezgotówkowa forma rozliczenia należnego podatku z tytułu importu w deklaracji podatkowej w formie pliku JPK_VAT za miesiąc, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, oznaczająca, iż fizycznie w chwili importu podatek VAT nie jest ani płacony, ani zabezpieczany.

Od 01.10.2020 r. dotychczasowa forma deklaracji VAT została zastąpiona deklaracjami w formie dokumentu elektronicznego, który obejmie zarówno deklarację VAT, jaki i ewidencję VAT – plik JPK_VAT.

Instytucja ta określana jest jako system odroczonego rozliczenia. Dla przedsiębiorcy oznacza to, że zamiast, tak jak dotychczas, wpłacać podatek należny z tytułu importu do Urzędu Celno–Skarbowego, wykazuje go jako podatek należny i naliczony w deklaracji podatkowej w formie pliku JPK_VAT za miesiąc, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu.

Dla firm prowadzących działalność opodatkowaną efekt finansowy z tytułu rozliczenia importu jest tym samym zerowy przy braku jakichkolwiek przepływów pieniężnych.

Korzyści stosowania procedury odroczonego VAT-u:

• możliwość bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT,
• rozliczenie podatku VAT dokonywane jest przez importera w deklaracji podatkowej w formie pliku JPK_VAT,
• importer „nie zamraża” środków pieniężnych należnych z tytułu podatków VAT, dzięki czemu może obracać większym kapitałem, zwiększając w ten sposób swój zysk.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat odroczonego VAT-u prosimy o kontakt:

email: marketing@dta.com.pl
tel.: +48 71 33 43 604

Grupa DTA zaprasza do współpracy.