procedura 4200Procedura 4200

Procedura 4200 pozwala na przywóz towarów spoza Unii Europejskiej na terytorium Polski wraz z późniejszym dostarczeniem ich do innego kraju członkowskiego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej z zastosowaniem zwolnienia z zapłaty VAT w momencie odprawy celnej.

Grupa DTA proponuje Państwu dokonywanie odpraw w procedurze importu z kraju trzeciego z bezpośrednio następującą po nim dostawą wewnątrzwspólnotową.

Korzyści z zastosowania procedury 4200:

  • w chwili dopuszczenia towaru do wolnego obrotu przez przedstawiciela podatkowego Klient nie musi odprowadzać podatku VAT z tytułu importu,
  • pierwotnie powstałe należności podatkowe rozliczane są w późniejszym terminie w kraju przeznaczenia towarów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia, co skutkuje usprawnieniem przepływu towarów oraz zwiększa płynnością finansową,
  • łatwiejsze procedury dla nabywających towary w przypadku odsprzedaży,
  • w przeciwieństwie do procedury przemieszczania towaru do odbiorcy w formie tranzytu, klient kupujący od Państwa, zwolniony jest z obowiązku dokonywania formalności celnych, otrzymuje już oclony towar, którym może natychmiast dysponować,
  • brak formalności rejestrowych. Korzystanie z przedstawicielstwa podatkowego w Polsce do celów rozliczania importu i następnego WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) zwalnia podatnika od obowiązków związanych z rejestracją i uzyskaniem polskiego numeru podatkowego NIP.

Procedura 4200 adresowana jest do zagranicznych przedsiębiorstw importujących towary do Unii Europejskiej przez terytorium Polski. Wybór miejsca odprawy celnej może być wybrany ze względu na trasę przejazdu środka transportu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedury 4200 prosimy o kontakt:

email: marketing@dta.com.pl
tel.: +48 71 33 43 604

Grupa DTA zaprasza do współpracy.