procedura uproszczonaProcedura uproszczona

W ramach jednego z podstawowych obszarów działalności – obsługi celnej — Grupa DTA oferuje swoim klientom usługę odpraw celnych w trybie uproszczeń. Zatem procedura uproszczona jest jedną ze specjalności Grupy.

Stosowanie procedur uproszczonych jest nie tylko ułatwieniem, lecz staje się wręcz koniecznością dla przedsiębiorstw działających w dziedzinie handlu zagranicznego.

Umożliwia utrzymanie się i rozwój na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, zapewniając importerom i eksporterom wymierne korzyści.

Najważniejsze udogodnienia wynikające ze stosowania uproszczeń:

 • oszczędność czasu,
 • redukcja kosztów związanych z dostarczeniem towarów do Urzędu Celnego i postoju samochodów,
 • ograniczona liczba kontroli celnych i rewizji towarów,
 • zapewnienie szybkiego dostępu do importowanego towaru (towar
  dostarczany jest do miejsca przeznaczenia i tam oczekuje na załatwienie formalności),
 • możliwość racjonalnego planowania dostaw i szybszej realizacji zamówień,
 • obniżenie kosztów magazynowania,
 • zwolnienie towarów przed uiszczeniem należności celnych,
 • możliwość dokonywania zgłoszeń celnych po godzinach pracy urzędu celnego,
 • możliwość późniejszej regulacji należności celnych i podatkowych poprzez odroczenie płatności należności celnych,
 • możliwość rozliczenia podatku VAT, zgodnie z treścią art. 33a ustawy o
  podatku od towarów i usług (w deklaracji podatkowej) (Dz. U. 2004 Nr 54 poz.535, Ustawa z 11.03.2004r.).

Dodatkowo Grupa DTA oferuje Państwu daleko idące ułatwienia, polegające na możliwości dokonywania odpraw celnych w Państwa przedsiębiorstwie.

Przedstawione innowacje dotyczą nie tylko odpraw w imporcie i eksporcie towarów, ale również tranzycie oraz procedurach gospodarczych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedury uproszczonej prosimy o kontakt:

email: marketing@dta.com.pl
tel.: +48 71 33 43 604, + 48 71 33 43 607, +48 71 33 43 608

Grupa DTA zaprasza do współpracy.