procedura uproszczonaProcedura uproszczona

W ramach jednego z podstawowych obszarów działalności – obsługi celnej — Grupa DTA oferuje swoim klientom usługę odpraw celnych w trybie uproszczeń. Zatem procedura uproszczona jest jedną z naszych specjalności.

Stosowanie procedur uproszczonych jest nie tylko ułatwieniem, lecz staje się wręcz koniecznością dla przedsiębiorstw działających w dziedzinie handlu zagranicznego. Umożliwia utrzymanie się i rozwój na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, zapewniając importerom i eksporterom wymierne korzyści.

Najważniejsze udogodnienia wynikające ze stosowania uproszczeń to:

  • oszczędność czasu,
  • redukcja kosztów związanych z dostarczeniem towarów do urzędu celnego i postoju samochodów,
  • ograniczona liczba kontroli celnych i rewizji towarów,
  • zapewnienie szybkiego dostępu do importowanego towaru (towar dostarczany jest do miejsca przeznaczenia i tam oczekuje na załatwienie formalności),
  • możliwość racjonalnego planowania dostaw i szybszej realizacji zamówień,
  • obniżenie kosztów magazynowania,
  • zwolnienie towarów przed uiszczeniem należności celnych,
  • możliwość dokonywania zgłoszeń celnych po godzinach pracy urzędu celnego,
  • możliwość późniejszej regulacji należności celnych i podatkowych poprzez odroczenie płatności należności celnych,
  • możliwość rozliczenia podatku VAT, zgodnie z treścią art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług (w deklaracji podatkowej).

Dodatkowo możemy zaoferować Państwu jeszcze dalej idące ułatwienia, polegające na możliwości dokonywania odpraw celnych w Państwa przedsiębiorstwie.

Przedstawione przez nas innowacje dotyczą nie tylko odpraw w imporcie i eksporcie towarów, ale również tranzycie oraz procedurach gospodarczych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Marketingu tel. +48 71 3343604, + 48 71 3343607, +48 71 3343608 lub e-mail: marketing@dta.com.pl

Zapraszamy do współpracy!