doradztwo celneDoradztwo celne

Dział odpowiadający za doradztwo celne powstał w odpowiedzi na zapotrzebowania wielu klientów Grupy DTA borykających się z zawiłościami przepisów celnych.

W ramach doradztwa specjaliści Grupy tłumaczą niejasności przepisów celnych, odpowiadają na dręczące pytania, podpowiadają, jak przebrnąć przez wciąż zmieniające się przepisy i niejasne interpretacje urzędników.

Zakres usług Grupy DTA to zarówno doradztwo doraźne, jak i stała współpraca, oparta na umowach ryczałtowych. Grupa prowadzi również audyty i szkolenia.

W zakresie doradztwa Grupa DTA oferuje:

  • pomoc w taryfikacji towarów mającej kluczowe znaczenie przed podjęciem decyzji o zamiarze importu, a tym samym ustalenie wysokości cła,
  • wyjaśnianie problematyki pochodzenia towarów (EUR.1, EUR-MED, A.TR, Form A, Certificate of Origin, deklaracja dostawcy, deklaracja na fakturze, deklaracja upoważnionego eksportera),
  • wskazywanie możliwości oraz warunków stosowania preferencji, zarówno w imporcie, jak i w odpowiednim dokumentowaniu towarów sprzedawanych na eksport w celu uzyskania preferencji przez Państwa kontrahenta,
  • przygotowywanie wniosków – WIT, WIP, AEO, SASP, EORI, PDR, upoważniony eksporter, odzyskiwanie VAT-u w eksporcie, procedury gospodarcze, procedury uproszczone, inne przeznaczenia celne,
  • przygotowywanie innych wniosków celnych, w zależności od potrzeb Klienta,
  • INCOTERMS (International Commercial Terms) – wyjaśnienie reguł
    określających warunki kupna-sprzedaży w handlu międzynarodowym,
  • szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za obrót towarowy z zagranicą (Działów Cła, Księgowości, Zakupów),
  • audyty pozwalające zweryfikować prawidłowość stosowania przepisów celnych.

Oferta Grupy DTA jest skierowana zarówno do firm, które korzystają z usług agencji DTA lub innych agencji celnych, jak i do tych, które samodzielnie dokonują odpraw celnych w swoim przedsiębiorstwie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat doradztwa celnego prosimy o kontakt:

email: marketing@dta.com.pl
tel.: +48 71 33 43 604

Grupa DTA zaprasza do współpracy.