6602241Doradztwo logistyczne w zakresie odroczenia płatności VAT

Jedną z usług oferowanych przez agencję DTA jest doradztwo logistyczne, m.in. w zakreie odroczenia płatności VAT. Możliwość odroczenia płatności VAT wynika z zastosowania art. 33 a ustawy o podatku od towarów i usług.

To bezgotówkowa forma rozliczenia należnego podatku z tytułu importu w formie deklaracji podatkowej VAT-7, VAT-7K, i VAT-7D oznaczająca, iż fizycznie w chwili importu podatek VAT nie jest ani płacony, ani zabezpieczany.

Korzyści stosowania procedury:

  • możliwość bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT
  • rozliczenie podatku VAT dokonywane jest przez importera w deklaracji podatkowej
  • importer „nie zamraża” środków pieniężnych należnych z tytułu podatków VAT, dzięki czemu może obracać większym kapitałem, zwiększając w ten sposób swój zysk.

Instytucja ta określana jest jako system odroczonego rozliczenia. Dla przedsiębiorcy oznacza to, że zamiast, tak jak dotychczas, wpłacać podatek należny z tytułu importu do Urzędu Celnego, wykazuje go jako podatek należny i naliczony w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu. Dla firm prowadzących działalność opodatkowaną efekt finansowy z tytułu rozliczenia importu jest tym samym zerowy przy braku jakichkolwiek przepływów pieniężnych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Marketingu tel. +48 71 3343604, + 48 71 3343607, +48 71 3343608 lub e-mail: marketing@dta.com.pl