6602241Doradztwo logistyczne w zakresie odroczenia płatności VAT

Jedną z usług oferowanych przez Grupę DTA jest doradztwo logistyczne, m.in. w zakresie odroczenia płatności VAT. Możliwość odroczenia płatności VAT wynika z zastosowania art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz.535, Ustawa z 11.03.2004r.)

To bezgotówkowa forma rozliczenia należnego podatku z tytułu importu w formie deklaracji podatkowej VAT-7, VAT-7K, i VAT-7D oznaczająca, iż fizycznie w chwili importu podatek VAT nie jest ani płacony, ani zabezpieczany.

Korzyści stosowania procedury:

  • możliwość bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT,
  • rozliczenie podatku VAT dokonywane jest przez importera w deklaracji podatkowej,
  • importer „nie zamraża” środków pieniężnych należnych z tytułu podatków
  • VAT, dzięki czemu może obracać większym kapitałem, zwiększając w ten sposób swój zysk.

Instytucja ta określana jest jako system odroczonego rozliczenia. Dla przedsiębiorcy oznacza to, że zamiast, tak jak dotychczas, wpłacać podatek należny z tytułu importu do Urzędu Celnego, wykazuje go jako podatek należny i naliczony w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu. Dla firm prowadzących działalność opodatkowaną efekt finansowy z tytułu rozliczenia importu jest tym samym zerowy przy braku jakichkolwiek przepływów pieniężnych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat odroczonego VAT-u prosimy o kontakt:

email: marketing@dta.com.pl
tel.: +48 71 33 43 604

Grupa DTA zaprasza do współpracy.