Monitoring GPS

Informacje dot. monitoringu GPS w samochodach służbowych

 

1. W samochodach służbowych zamontowane są lokalizatory GPS.

2. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

3. Celem monitoringu jest ochrona mienia firmy.

4. Monitoring instalowany i prowadzony jest przez firmę IMPEL, która udostępnia dane o pojazdach wyznaczonym pracownikom DTA. Między firmami zawarto umowy powierzenia.

5. Dostęp do danych z monitoringu mają osoby upoważnione do ich przetwarzania przez Administratora. Dostęp jest możliwy przez przeglądarkę internetową, po zalogowaniu się na stronie www.

6. Dane widoczne na stronie: pojazdy identyfikowane numerem rejestracyjnym, ich lokalizacja, prędkość, tankowanie pojazdów.

7. Pracownicy są poinformowani o monitoringu samochodów – jest to zawarte w regulaminie pracy, oraz stosowna informacja znajduje się w samochodach w zasięgu wzroku kierowcy.

8. Nie ma możliwości czasowego wyłączenia monitoringu przez pracowników.

 

Administrator odpowiedzialny za monitoring GPS: DTA Investment Sp. z o.o. Sp. k., ul. Lipowa 1, 55-080 Smolec
Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych są dostępne u administratora ochrony danych.
Dane kontaktowe administratora ochrony danych: Tel. 71 334 36 38, e-mail: rodo@dta.com.pl