18 listopada br. Zjednoczone Królestwo (UK) opublikowało zaktualizowaną wersję The Border Operating Model, dokumentu w którym określono zasad wymiany handlowej po brexicie, w tym nowy system stopniowego wprowadzania kontroli sanitarnych i fitosanitarnych dla poszczególnych produktów importowanych do UE z UK.

Kontrole będą wprowadzane w trzech fazach między 1. lipca 2022r. i 1. listopada 2022r. – szczegóły poniżej:

Od 1 lipca 2022r.:

kontrole certyfikatów, dokumentacji, identyfikacji tożsamościowej oraz kontrole fizyczne dla:
• produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
• roślin i produktów roślinnych
• mięsa i produktów mięsnych
• produktów wysokiego ryzyka i pasz niepochodzących od zwierząt[1]

nakaz wwozu produktów poprzez desygnowany punkt kontroli granicznej
wprowadzony zostanie zakaz wwozu na rynek brytyjski produktów P&R (Prohibited and Restricted), tj.[2]:

• chłodzonego mięsa mielonego (wołowego, wieprzowego, jagnięcego, baraniego oraz koziego),
• chłodzonego lub mrożonego mięsa mielonego (drobiowego),
• oddzielonego mechanicznie mięsa pozyskanego z drobiu i ptaków bezgrzebieniowych lub ptaków łownych,
• nieklasyfikowanych jaj, chłodzonych surowych wyrobów mięsnych.

Od 1 września 2022r.:

kontrole certyfikatów i kontrole fizyczne dla:
• Wszystkich produktów z kategorii nabiału.

Od 1 listopada 2022r.:

kontrole certyfikatów i kontrole fizyczne dla:
• Wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów złożonych i produktów rybnych.
Fizyczne kontrole żywych zwierząt również będą odbywały się w modelu fazowym w zależności od dostępności infrastruktury punktów kontroli granicznych – brak dotychczas harmonogramu kontroli dla tej kategorii.
Podtrzymano wymóg pre-notyfikacji dla importu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego poprzez tzw. system IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System) od dnia 1 stycznia 2022r.

[1] W zakresie produktów wysokiego ryzyka i pasz niepochodzących od zwierząt tzw. HRFNAO (High Risk Food and Feed Not of Animal Origin) podkreślono, że pomimo braku produktów HRFNAO pochodzących z UE, nowe wymogi mają obejmować także produkty HRFNAO importowane do UE z państw trzecich, a które docelowo miałyby trafić na rynek brytyjski.

[2] Szczegółowe informacje nt. wymogów mają zostać opublikowane przez stronę brytyjską w ciągu następnych miesięcy.

Źródło: https://www.brexit.gov.pl/