Departament Ceł informuje o zmianie niektórych przepisów w rozporządzeniu delegowanym do unijnego kodeksu celnego (UKC RD) dotyczących zasad ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów przywożonych do UE. Zmiany te mają na celu ich doprecyzowanie.

Korekty w załącznikach dostosowują natomiast ich brzmienie do zmian w Systemie Zharmonizowanym (HS 2022).

Podstawa prawna
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1934 z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących pochodzenia towarów (Dz. Urz. UE L 396 z 10.11.2021 r.).

Zmiany:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1934&from=PL

Samo rozporządzenie wchodzi w życie 30.11.2021 r., natomiast art. 1 pkt 5, 6 i 7 będą stosowane od 1 stycznia 2022 r.

Źródło: puesc.gov.pl