Agent celny reprezentuje przedsiębiorstwo przed urzędem celnym. Co istotne, agent celny nie jest urzędnikiem ani celnikiem, zadaniem agenta celnego jest praca na rzecz przedsiębiorcy oraz jego reprezentacja przed właściwymi organami.

Przed agentem celnym stoi wiele wyzwań, jego praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością, w tym zawodzie liczy się umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce oraz znajomość aktualnych przepisów prawa gospodarczego.

Do obowiązków agenta celnego należą:
– kontrola dokumentacji
– sporządzanie dokumentacji celnej
– dokonywanie zgłoszeń celnych
– przygotowanie rozliczeń podatkowych
– przygotowanie zgłoszeń i raportów do celów statystycznych
– przygotowanie wniosków oraz pism oficjalnych

Praca agenta celnego jest niezwykle ciekawa oraz rozwojowa, w tej profesji nie da się nudzić. Agent celny to zawód, który nie podlega regulacjom, co oznacza, że nie jest potrzebne zdanie egzaminu państwowego, jak miało to miejsce przed 9 maja 2014 roku, kiedy to zawód ten został deregulowany.

Karolina Kosmalski