Badania (Nellermore 1999) ujawniły, że specjaliści z dziedziny biznesu spędzają blisko 80% czasu pracy na kontakcie on-line z klientami oraz kolektywem z branży. Komunikacja on-line jest wszechobecna, wydawać by się mogło, że aktualnie rozmowy telefoniczne oraz wiadomości tekstowe dominują nad tradycyjną formą komunikacji.
 
Co ważne – nieefektywne porozumiewanie się stanowi ogromny problem w pracy. W pewnych badaniach grupa managerów wyższego szczebla uznała brak umiejętności interpersonalnych za jedną z trzech najbardziej deficytowych umiejętności (Marchant, 1999).
Porozumiewanie się wynika również z potrzeb społecznych, pomaga nam określić między innymi kim jesteśmy.
 
Komunikacja to proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji między jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi. Z. Nęcki natomiast uważa, że komunikowanie interpersonalne to podejmowana w określonym kontekście wymiana werbalnych, wokalnych i niewerbalnych sygnałów – symboli w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania.
 
Komunikacja oraz porozumiewanie się to obszerne i bardzo ciekawe zagadnienia, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy jesteśmy bombardowani różnymi komunikatami.
Przytoczmy jeszcze opracowanie J.R Adlera oraz J. Elmhorst (2005) „Communicating at work”; czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas porozumiewania się, szczególnie w pracy.
 
ROZMOWA BEZPOŚREDNIA: informację zwrotną uzyskuję się natychmiastowo, liczba przenoszonych wiadomości jest największa, natomiast skuteczność przekazywania wiadomości szczegółowych jest niska.
 
ROZMOWA TELEFONICZNA: informację zwrotną uzyskuje się natychmiastowo, liczba przenoszonych komunikatów jest duża, stopień skuteczności przekazywania szczegółowych informacji jest najniższy.
 
E-MAIL: czas uzyskania odpowiedzi jest odroczony, nie jesteśmy w stanie określić w jaki sposób odbiorca zinterpretuje komunikat, natomiast stopień skuteczności przekazywania szczegółowych informacji w tym wypadku jest wysoki.
 
Co to oznacza w praktyce? Nic nie zastąpi kontaktu bezpośredniego, widząc naszego rozmówcę odbieramy również komunikaty niewerbalne, które również odgrywają bardzo ważną rolę, ponieważ proces porozumiewania się to nie tylko słowa i język, ale również mimika twarzy, gestykulacja, tembr głosu – te wszystkie szczegóły odgrywają bardzo istotną rolę. Żadna z nowoczesnych form komunikacji nie zastąpi kontaktu bezpośredniego.
Czy kontakt on-line jest lepszy od kontaktu bezpośredniego? Bez wątpienia taki kontakt ma swoje plusy, ponieważ aby uzyskać informację wystarczy zadzwonić lub napisać wiadomość. Wszystko zależy od naszego przekazu, w każdym przypadku przekaz jest ważny.
Jeśli chcemy uzyskać jak najwięcej szczegółowych i konkretnych informacji – bez wątpienia kontakt e-mailowy będzie najlepszym rozwiązaniem, natomiast w przypadku negocjacji biznesowych, rozwiązywania kwestii trudnych, pierwszych spotkań z nowym klientem – najlepszy będzie kontakt bezpośredni.
opr. Karolina Kosmalski DTA