Obecnie – w trybie pilnym – procedowana jest zmiana 1), zgodnie z którą systemem SENT zostanie objęty przewóz towarów z pozycji:
CN 2701 – węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla,

CN 2704 – koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy.
Zgłoszeniu będą podlegały przesyłki tego towaru o masie powyżej 500 kg.

Z obowiązku zgłaszania zwolnione będą przewozy towarów:
których przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 ustawy SENT2) – (przewozy rozpoczynające się na terytorium kraju);
objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 25 kg.

Powyższe zmiany nie będą miały wpływu na formularze do wysyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu SENT, ani schematy komunikatów do niewizualnej obsługi zgłoszeń SENT – obsługa zgłoszeń nie zmieni się.

Jedyne zmiany zostaną wprowadzone w słowniku PDR1300, poprzez rozszerzenie opisu towaru CN 2701 oraz CN 2704.

Zródło: https://puesc.gov.pl/