W dniu 27 kwietnia br. weszła w życie zmiana, zgodnie z którą systemem SENT został objęty przewóz towarów z pozycji:

– CN 2701 – węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla,
– CN 2704 – koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy.

Zgłoszeniu podlegają przesyłki tego towaru o masie powyżej 500 kg.

Z obowiązku zgłaszania zwolnione są przewozy towarów:

– których przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 ustawy SENT2) – (przewozy rozpoczynające się na terytorium kraju);
– objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
– w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 25 kg.

Źródło: puesc.gov.pl