Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że w związku z wdrożeniem z dniem 1 lutego 2022 r. aplikacji KOMUNIKATOR+ pełniącej zarazem funkcję ogólnopolskiego rejestru procedury awaryjnej dla systemów AIS/IMPORT, AES/ECS2 i NCTS2, zgodnie z zapowiedzią opublikowana została na PUESC w zakładce System AES/Materiały informacyjne AES Instrukcja dla użytkowników zewnętrznych „Realizacja procedury awaryjnej w systemach AIS/IMPORT, AES/ECS2 i NCTS2 z wykorzystaniem systemu KOMUNIKATOR+”, uwzględniająca aspekty techniczne, w tym zasady konstruowania wiadomości e-mail z plikiem XML.

Źródło: puesc.gov.pl