Posłowie Parlamentu Europejskiego chcą wzmocnić program „Łącząc Europę”, aby zmodernizować transport w UE, sieci cyfrowe, systemy 5G i infrastrukturę energetyczną.

Parlament przyjął odnowiony program instrumentu „Łącząc Europę” 6 lipca. Ten warty 33,71 mld euro w cenach bieżących program to część wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027.

Będzie finansował kluczowe programy mające poprawić połączenia transportowe i sieci energetyczne, a także usługi cyfrowe i łączność w Europie. Ma również wspierać tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy i wdrażanie nowych technologii.

Instrument „Łącząc Europę” ma stworzyć synergię w sektorach transportu, energii i technologii cyfrowych.

Budżet dla każdego z sektorów będzie wynosił:

– Transport: €25,81 mld
– Energia: €5,84 mld
– Sektor cyfrowy: €2,07 mld

Będzie promować wzajemne połączenia, rozwój i modernizację infrastruktury kolejowej, drogowej, żeglugi śródlądowej i morskiej, a także zapewnienie bezpiecznej mobilności. Priorytetem będzie dalszy rozwój transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T).

Źródło: Parlament Europejski