Limity odpowiedzialności za szkodę – cz. II

Na co powinien zwracać szczególną uwagę nadawca towaru i przewoźnik, któremu zlecono transport? Podpowiadamy w nowym cyklu logistycznym z DTA. Dziś część II!

Autorka – Agnieszka Chapińska, kierownik działu spedycji DTA Logistic Sp. z o.o.

Pierwsza część wpisu znajduje się tutaj.

Sytuacja III

Przewoźnik zawarł polisę OCP w ruchu międzynarodowym, suma gwarancyjna na każde zdarzenie wynosi 300 000 euro. Przyjął do realizacji zlecenie przewozu towaru o wadze brutto 20 000 kg i o wartości handlowej 350 000 euro. Nadawca zadeklarował wartość w liście przewozowym na podstawie art. 24 konwencji CMR*. Przewoźnik nie zawarł ubezpieczenia cargo i tym samym nie doubezpieczył swojej odpowiedzialności. 

Jak kształtuje się odpowiedzialność przewoźnika za szkodę?

Górna granica odpowiedzialności zgodnie z konwencją CMR (art.24) to: 350 000 EUR!

Jeśli towar ulegnie szkodzie w całości ubezpieczyciel OC tego przewoźnika pokryje szkodę zgodnie z  konwencją CMR:

20 000 kg x 8,33 SDR  207 000,5 EUR 

Ubezpieczyciel wypłatą odszkodowania pokryje stratę w kwocie 207 000,5 euro a pozostała część szkody czyli blisko 150 000 euro jest na udziale własnym przewoźnika. 

Sytuacja IV

Przewoźnik zawarł polisę OCP w ruchu międzynarodowym, suma gwarancyjna na każde zdarzenie wynosi 300 000 euro. Przyjął do realizacji zlecenie przewozu towaru o wadze brutto 20 000 kg i o wartości handlowej 350 000 euro. Nadawca zadeklarował wartość w liście przewozowym na podstawie art. 24 konwencji CMR*. Przewoźnik zawarł ubezpieczenie cargo i tym samym doubezpieczył swoją odpowiedzialność do pełnej wartości towaru. Poniósł także dodatkowy koszt związany ze zgłoszeniem towaru do ubezpieczenia. 

Jak kształtuje się odpowiedzialność przewoźnika za szkodę?

Górna granica odpowiedzialności zgodnie z konwencją CMR (art. 24) to: 350 000 euro!

Jeśli towar ulegnie szkodzie w całości ubezpieczyciel cargo tego przewoźnika pokryje szkodę do pełnej wysokości zgłoszenia, tj. do kwoty 350 000 euro. Kwestia dochodzenia roszczeń przez ubezpieczyciela cargo to odrębny temat, niemniej jednak warto tu zaznaczyć, że nie ma on prawa regresu do tego, który zgłosił towar do ubezpieczenia – zatem do naszego przewoźnika.

*którego brzmienie to:

Nadawca może zadeklarować w liście przewozowym za umówioną dodatkową opłatą wartość towaru przekraczającego granicę wymienioną w ustępie 3 artykułu 23 i w tym przypadku kwota zadeklarowana zastępuje tę granicę.

** o ubezpieczeniach cargo w kolejnym wpisie!