Nowy wzór świadectwa zdrowia dla produktów rybołówstwa ustalony bilateralnie pomiędzy Głównym Inspektoratem Weterynarii i kolumbijską służbą INVIMA jest dostępny na stronie internetowej GIW oraz u powiatowych lekarzy weterynarii.

Zatwierdzenie do eksportu otrzymało 8 polskich zakładów rybnych zainteresowanych eksportem swoich produktów na przedmiotowy rynek.

W przypadku zainteresowania kolejnych zakładów sektora rybnego uzyskaniem uprawnień eksportowych na rynek kolumbijski, stosowne dokumenty aplikacyjne konieczne do rozpoczęcia procedury zatwierdzenia dostępne są u powiatowych lekarzy weterynarii.

Źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/