Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że na Portalu PUESC w zakładce „Usługi” > ”Cło, Granica i Statystyka” > ”Statystyka UE (Intrastat)” > ”Złóż zgłoszenie INTRASTAT” > ”Powiązane dokumenty (zalecenia, instrukcje)” została opublikowana nowa wersja Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT, wersja 1.14 ze stycznia 2022 roku.

W Instrukcji zostały wprowadzone następujące zmiany:

  • uwzględniono obowiązujące w 2022 roku progi statystyczne,
  • modyfikacje wynikające z nowelizacji ustawy Prawo celne, a także związane z wejściem w życie w dniu 22 grudnia 2021 roku rozporządzenia w sprawie zgłoszeń INTRASTAT,
    w szczególności :
  • udostępnianie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na stronie internetowej GUS informacji obowiązujących progach statystycznych,
  • wprowadzenie obowiązku uzupełniania pola 16 – kod kraju pochodzenia w obydwu kierunkach (wywóz/przywóz),
  • zmiana kodów rodzajów transakcji,
  • aktualizacja zapisów dot. sprzedaży towarów na odległość (WSTO), w związku z powstaniem tzw. punktów kompleksowej obsługi (OSS).

Nowa wersja Instrukcji uwzględnia ponadto zmiany o charakterze porządkującym
i dostosowującym w związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń unijnych
w zakresie statystyki.

Departament Ceł Ministerstwa Finansów również informuje, że zgłoszenia INTRASTAT, począwszy od zgłoszenia za styczeń 2022 roku do odwołania, będą mogły być składane do 15. dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.

Złożenie zgłoszenia za dany miesiąc pomiędzy 10 a 15 dniem miesiąca następnego nie będzie się wiązało z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla osób zobowiązanych do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT.

Źródło: https://puesc.gov.pl/