Nowe szkolenie w ofercie – sprawdź szkolenia DTA!

DTA Sp. z o.o. nie przestaje rozwijać oferty szkoleń podnoszących kompetencje pracowników w zakresie zagadnień celnych. Z końcem sierpnia ogłaszamy, że do listy szkoleń DTA dołącza kolejny temat – Prawo celne 2019/2020. Nowości oraz aktualne zmiany w przepisach celnych, konwencjach międzynarodowych oraz przepisach podatkowych związanych z obsługą celną.

Dotychczas przeprowadziliśmy już blisko 50 szkoleń, z początkiem września rozpoczynamy kolejną rundę szkoleniową. Poniżej sprawdzicie katalog z pełną ofertą, zapraszamy do kontaktu w celu umówienia szczegółów dotyczących tego co możemy dla Państwa zrobić!

Nowe szkolenie w ofercie:

Prawo celne 2019/2020. Nowości oraz aktualne zmiany w przepisach celnych, konwencjach międzynarodowych oraz przepisach podatkowych związanych z obsługą celną.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom aktualnych informacji i zmian związanych z obrotem towarowym z krajami trzecimi. W trakcie jednodniowego spotkania zostaną przedstawione nowe regulacje oraz zmiany wprowadzone do unijnego kodeksu celnego, konwencji międzynarodowych (CMR, INCOTERMS, umowy o wolnym handlu) oraz krajowych przepisów podatkowych ważnych dla eksporterów oraz importerów.

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

 • Zgłoszenie celne – obsługa zgłoszenia celnego, sprostowanie oraz unieważnienie
 • Dokumenty w obsłudze celnej, przechowywanie dokumentów
 • Krajowa Administracja Skarbowa
 • Kontrole celno-skarbowe oraz podatkowe, zawiadomienie o wszczęciu kontroli podatkowej
 • Unijny kodeks celny – ważne zagadnienie, aktualne zmiany, przedstawicielstwo celne
 • Czasowe składowanie towarów oraz miejsca uznane
 • Dług celny oraz zabezpieczenia długu celnego
 • Kontyngenty – zasady oraz warunki stosowania
 • Unijny system zawieszeń celnych
 • Pochodzenie towarów – aktualności
 • Obrót towarami o znaczeniu strategicznym, certyfikat importowy
 • Wiążące informacje – WIT, WIP, WIA oraz WIS
 • e – Wnioski
 • Nowości dotyczące statusu AEO (Upoważniony Przedsiębiorca)
 • Konwencja Waszyngtońska (CITES)
 • Decyzje w sprawach celnych
 • Wpis do wykazu gwarantów oraz na listę agentów celnych
 • Zmiany w INCOTERMS, wstęp do INCOTERMS 2020
 • Projekty zmian i nowości w ustawie o podatku od towarów i usług
 • Artykuł 33a w kontekście zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
 • Nowelizacja ustawy o KAS w 2019 r. – znaczne zwiększenie uprawnień kontrolujących
 • Nowe rozwiązania dotyczące listów drogowych – CMR
 • Nowe przejście graniczne na wschodniej granicy RP
 • Gdzie szukać aktów prawnych, przydatne linki, porady praktyczne