Departament Ceł Ministerstwa Finansów informuje, że w związku z koniecznością zainicjowania monitoringu przewozu zbóż z Ukrainy, od 18.07.2022 r. wprowadzony zostaje obowiązek podawania w zgłoszeniach tranzytowych do systemu NCTS2 (IE015) kodu HS (6 znaków) oraz masy brutto i netto dla następujących towarów wprowadzanych na obszar UE z Ukrainy:

 

Pszenica i meslin:

1001 11
1001 19
1001 91
1001 99

Gryka:

100810

Żyto:

1002 10
1002 90

Sorgo:

1007 10
1007 90

Owies:

100410
100490

Proso:

100821
100829

Jęczmień:

1003 10
1003 90

Pszenżyto:

1008 60

Kukurydza:

1005 10
1005 90

Kukurydza mrożona:

0710 40

Soja:

1201 10
1201 90

Len:

1204 00

Słonecznik:

1206 00

Rzepak i rzepik:

1205 10
1205 90

Pozostałe nasiona oleiste:

1207 10
1207 21
1207 29
1207 30
1207 40
1207 50
1207 60
1207 70
1207 91
1207 99

 

Obowiązek dotyczy zgłoszeń w procedurze T1 i TIR.

Źródło: puesc.gov.pl