Obsługa celna w Przedsiębiorstwie. Jak prawidłowo odprawiać towary.

Szkolenie otwarte: Obsługa celna w Przedsiębiorstwie. Jak prawidłowo odprawiać towary. - 10.04.2024

Czego dowiesz się na szkoleniu:
  • Jak prawidłowo eksportować i importować towary.
  • Ryzyka i ograniczenia związane z międzynarodowym obrotem towarowym.
  • Wśród zagadnień: prawo celne UE, prawo krajowe, systemy celne, procedury celne, przegląd dokumentacji stosowanej w obsłudze celnej w tym SAD oraz komunikaty elektroniczne, elementy obliczania należności celnych, ograniczenia w imporcie i eksporcie, warunki dostawy INCOTERMS, AEO, dozór i kontrola celna.
  • Zasady dokonywania odpraw celnych w wywozie oraz przywozie towarów.
  • Stosowanie procedury tranzytu.
  • Na które elementy obsługi celnej należy zwracać szczególną uwagę, aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów, tym samym nie narazić się na postępowania karno-skarbowe.
Cena:

650 PLN netto (799,50 PLN brutto)

ZAPISY

Wszystkie szkolenia otwarte rozpoczynają się o godzinie 8:30 i odbywają się w formie online (MS Teams).

Zgłoszenia prosimy kierować na adres szkolenia@dta.com.pl

Do maila należy załączyć wypełniony i zeskanowany formularz szkoleniowy (pobierz)

W przypadku osób prywatnych, zamiast formularza prosimy dołączyć potwierdzenie wpłaty. 

Konto:

DTA Sp. z o.o.
BNP Paribas Bank Polska S.A. 16 1750 1064 0000 0000 0160 1245

Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy potwierdzenie, a dzień przed szkoleniem zostanie wysłane zaproszenie wraz z linkiem do spotkania.

Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje zestaw autorskich materiałów szkoleniowych oraz certyfikat.

Co zyskujesz decydując się na otwarte szkolenie celne DTA?

wiedzę i umiejętności, które możesz wykorzystać przez lata
podniesienie swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych
gwarancję, że wszystkie informacje to rzetelna i aktualna wiedza
wartościowe materiały szkoleniowe
bezpłatne konsultacje w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu szkolenia

OTWARTE SZKOLENIA CELNE DTA - PROWADZĄCY

Otwarte szkolenia celne DTA prowadzi Arkadiusz Firlej – certyfikowany trener oraz ekspert w zakresie tematyki celnej.

Od ponad 25 lat zawodowo związany z obsługą celną. Były pracownik administracji celnej. Po zakończeniu pracy, jako funkcjonariusz celny swoją wiedzą i doświadczeniem wspierał mniejsze firmy i duże międzynarodowe korporacje. Certyfikowany trener oraz agent celny.

Jest praktykiem w dziedzinie obsługi celnej, doradcą w zakresie AEO i ekspertem z zakresu prawa oraz przepisów celnych.

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE!

Jeśli masz pytania dotyczące szkoleń i kursów DTA napisz na adres szkolenia@dta.com.pl  lub skorzystaj z naszego kwestionariusza kontaktowego.

Do zobaczenia na szkoleniu!