Zgodnie z notyfikacją WTO z dnia 5 lipca 2021 r. służba weterynaryjna Republiki Kazachstanu wprowadziła od dnia 5 czerwca 2021 r. czasowe ograniczenia wwozu na terytorium Republiki Kazachstanu oraz tranzytu przez terytorium Republiki Kazachstanu następujących produktów pochodzących z terytorium Polski:

– żywego drobiu;
– jaj wylęgowych;
– puchu i piór;
– mięsa drobiowego, produktów gotowych z mięsa drobiowego i wszystkich produktów zawierających produkty przetwórstwa drobiu, z wyjątkiem towarów poddanych obróbce gwarantującej zniszczenie wirusa grypy ptaków;
– pasz i dodatków paszowych dla drobiu (z wyjątkiem dodatków paszowych, otrzymywanych w procesie syntezy chemicznej i mikrobiologicznej);
– trofeów myśliwskich, które nie zostały poddane obróbce taksydermicznej;
– używanego sprzętu przeznaczonego do hodowli, uboju i rozbioru drobiu.)

Ze względu na obecną sytuację w Polsce również władze Bośni i Hercegowiny utrzymują zakaz eksportu dla województwa małopolskiego.

Źródło i szczegóły: https://www.wetgiw.gov.pl/