Oferujemy komUzyskaj status AEOpleksowe wsparcie na wszystkich etapach wdrożenia AEO, poprzez przygotowanie niezbędnej dokumentacji, opracowanie i implementacje procedur celnych, uczestnictwo w audytach, przejęcie ciężaru bezpośrednich kontaktów z organami KAS oraz monitorowanie całego postępowania.
Już dzisiaj możesz skorzystać z naszej wiedzy i bogatego doświadczenia w tym zakresie.
Zapraszamy do kontaktu: aeo@dta.com.pl

Upoważnieni przedsiębiorcy korzystają z szeregu różnych przywilejów. Należą do nich m.in.
– mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych,
– priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli – przeprowadzenie kontroli poza kolejnością,
– wybór miejsca przeprowadzenia kontroli,
– uprzednie powiadomienie o wybraniu przesyłki do kontroli,
– szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych,
– wzajemne uznawanie statusu AEO z wybranymi krajami spoza UE,
– priorytetowa obsługa zgłoszeń celnych oraz wszelkich wniosków składanych w sprawach celnych do organów KAS.