Informacje dla obcokrajowców pragnących podjąć pracę w Grupie DTA.

DTACudzoziemiec, który chce zostać zatrudniony przez polskiego pracodawcę, musi posiadać odpowiednią wizę (jeśli jest ona wymagana dla kraju, z którego pochodzi) lub inny dokument zezwalający na pobyt (np. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy czy stały, jeśli jest ono wymagane). Grupa DTA jako pracodawca uzyskuje dla cudzoziemca stosowne zezwolenie na pracę , jeśli i ono jest obowiązkowe. Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, którzy zostają w Polsce zatrudnieni na okres do 6 miesięcy w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy, nie muszą mieć zezwolenia na pracę w Polsce i mogą zostać zatrudnieni na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy – również dla tych obywateli Grupa je uzyskuje.

Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji oraz po uzyskaniu stosownych pozwoleń, czy oświadczeń, z kandydatem podpisywana jest umowa na okres próbny, określony lub nieokreślony. Pracownik zostaje zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Po 6 miesiącach może przystąpić do prywatnej opieki medycznej, grupowego ubezpieczenia na życie, a po przepracowanym roku ma dostęp do Pracowniczego Programu Emerytalnego.