Departament Ceł Ministerstwa Finansów przypomina, że począwszy od zgłoszeń INTRASTAT za styczeń 2022 roku w wywozie obowiązkowo należy podawać informacje o kraju pochodzenia towarów.
Do końca 2021 roku dana ta była wymagana wyłącznie w zgłoszeniach INTRASTAT w przywozie.

W zgłoszeniach INTRASTAT w wywozie w polu 22 należy podawać informacje o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta zagranicznego.

Indywidualny numer identyfikacyjny VAT zawiera prefiks zgodny z kodem ISO – 3166 alpha 2 umożliwiający identyfikację państwa członkowskiego, które go nadało. Grecja może jednakże stosować prefiks „EL”. W przypadku Irlandii Północnej stosuje się prefiks „XI”.

Do celów przetwarzania w systemie informatycznym numer NIP należy zapisywać w jednym ciągu (bez kropek, spacji, myślników, ukośników etc.).

Źródło: puesc.gov.pl