Jako grupa DTA nie tylko podchodzimy rozważnie w kwestii wykorzystywania zasobów naturalnych, ale staramy się również wykorzystać każde możliwe źródło energii odnawialnej ♻️


Tym razem postawiliśmy na energię ze słońca ☀️, doposażyliśmy naszą centralę w Smolcu o panele fotowoltaiczne, które zapewnią nam ekologicznie funkcjonowanie w centrali 🍃


Zdajemy sobie sprawę, że zasoby naturalne nie są nieskończone, dlatego zachęcamy wszystkich do ekologicznego podejścia choćby w najmniejszym stopniu 🌍