Agencja celna a urząd celny – to dwie inne instytucje, mimo iż działają we wspólnej gałęzi gospodarczej, związanej z szeroko pojętą działalnością celną.

Nie jest właściwym używanie wyżej wymienionych pojęć w sposób synonimiczny.

Zadaniem agencji celnych jest pośredniczenie, reprezentacja między przedsiębiorcą, a urzędem celnym. Pracownicy agencji celnej to z reguły agenci celni, którzy zgodnie z obecnymi przepisami gospodarczymi oraz celnymi zgłaszają towary do odpraw celnych. Przygotowują szereg dokumentów związanych z odprawą celną, obliczają należności celne, przygotowują rozliczenia podatkowe oraz sporządzają raporty.

Dzięki współpracy z agencją celną, przedsiębiorca może liczyć na doradztwo specjalistów oraz koordynację procesów, co bez wątpienia usprawnia wysyłkę lub odbiór towarów oraz pomaga w eliminacji ewentualnych pomyłek.

Urząd celny jest instytucją państwową, jednostką Krajowej Administracji Skarbowej. 1 marca 2017 roku, urzędy celne zostały przekształcone w urzędy celno-skarbowe. Do zadań urzędu należy egzekucja należności celnych, kontrola podatkowa, zwalczanie przestępstw podatkowych i celnych jak i wymiana informacji międzynarodowej.

Jak widać zarówno agencja celna jak i urząd celny są instytucjami pokrewnymi, wykonującymi podobne zadania, jednak zadania oraz obowiązki urzędów celno-skarbowych są znacznie bardziej rozbudowane, na urzędnikach spoczywa ogromna odpowiedzialność.

Karolina Kosmalski