Skład celny – postaw na sprawdzoną instytucję w czterech krokach

Dlaczego warto wybrać skład celny dla swojego biznesu? W czym powierzenie obsługi celnej w całości specjalistom jest lepsze?

W mijających miesiącach w naszych mediach społecznościowych publikowaliśmy najistotniejsze z punktu widzenia składu celnego czynniki świadczące o jego wartości. Jak się kształtowały?

Punkt pierwszy – reeksport

Skład celny może stanowić niezwykle ważny czynnik w działalności każdego przedsiębiorstwa sprowadzającego do Unii Europejskiej towary w celu dalszej odsprzedaży do krajów trzecich, a więc reeksportu.

Towar importowany, który trafia do składu celnego i wkrótce zostaje wywieziony poza obszar Unii Europejskiej nie podlega należnościom celno-podatkowym. To z kolei wpływa znacząco na obniżenie jego wartości, zwłaszcza w przypadku towarów obarczonych wysokim cłem (np. obuwie czy odzież). Cło i podatki w tym wypadku płacone są wyłącznie w kraju docelowym.
To pierwszy czynnik jaki warto wziąć pod uwagę przy wyborze składu celnego.

Punkt drugi – procedura naprawcza

Przechowywanie towaru w składzie celnym pozwala również na wykonanie na nim różnych czynności. Zaliczają się do nich czynności prozaiczne, takie jak pakowanie czy etykietowanie, ale również konfekcjonowanie. Wszystko odbywa się w ramach tzw. czynności zwyczajowych.

Szczególnie istotne może się to okazać w przypadku towarów z nieprawidłowym oznaczeniem CE, brakiem prawidłowych etykiet czy instrukcji użytkowania, których niewłaściwe stosowanie wpłynie na zatrzymanie przez Organ Celny.
Skład Celny umożliwia w takiej sytuacji podjęcie procedury naprawczej i uzupełnienie brakującej dokumentacji czy oznaczeń w celu dopuszczenia towaru do ponownego, prawidłowego tym razem obrotu.

Punkt trzeci – optymalizacja kosztów

Nie inaczej jest w przypadku niezwykle istotnego argumentu w życiu każdego przedsiębiorcy – optymalizacji kosztów. Składowanie towarów importowanych w składzie celnym pełni funkcje kredytowania ciążących na nich należności celno-podatkowych do chwili sprzedaży towarów na rynkach UE. To może znacząco obniżyć koszty.

Punkt czwarty – przedstawicielstwo podmiotów zagranicznych

Skład celny dzięki przekazaniu mu wybranych towarów ma prawo rozporządzania nim jako właściciel do czasu znalezienia nabywcy. Z chwilą dokonania tej czynności, własność towaru jest przenoszona i tym samym zostaje on dopuszczony do obrotu lub wywozu.

W tym wypadku instytucja Skłądu Celnego zezwala na stały dostęp do towaru, szybki termin realizacji zamówień, a także przygotowanie go do dystrybucji poprzez umieszczenie etykiet, przepakowanie oraz pokrewne czynności.