Zapraszamy Państwa do udziału w otwartym szkoleniu poświęconemu jednemu z trudniejszych aspektów obsługi celnej, jakim jest pochodzenie towarów. Podczas jednodniowego spotkania w sposób przystępny, krok po kroku omówimy rodzaje umów o wolnym handlu w tym umowę handlową z Wielką Brytanią, możliwości korzystania z obniżonych lub zerowych stawek celnych w imporcie towarów z krajów, z którymi Unia Europejska zawarła umowy FTA. Omówimy również zmiany w konwencji PEM, które weszły w życie 1 września 2021 roku. Przedstawimy także, w jaki sposób ustalać i dokumentować preferencyjne pochodzenie dla kontrahentów z krajów trzecich. Ponadto część szkolenia poświęcimy kwestii dokumentowania pochodzenia towarów między podmiotami unijnymi. 

Szkolenie dedykujemy wszystkim osobom uczestniczącym w handlu międzynarodowym: agentom celnym, pracownikom działów celnych, działów logistyki oraz wszystkim osobom zainteresowanym optymalizacją kosztów celnych. 

Szkolenie w formie online odbędzie się 21 października 2021 roku (czwartek), o godzinie 8.30.  

Cena: 450,00 PLN netto za osobę zawiera 8 godzin dydaktycznych wykładów w formie online uzupełnionych o część warsztatową, prezentację szkoleniową, komplet przydatnych materiałów (regulacje prawne, instrukcje, wyjaśnienia), które słuchacze otrzymają w formie elektronicznej oraz certyfikat uczestnictwa.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu (skan) prosimy przesłać za pośrednictwem formularza zamówienia: https://dta.com.pl/pobierz1/szkolenia/SzkolenieDTA2021.docx na adres email: szkolenia@dta.com.pl  

Serdecznie zapraszamy do udziału.