Departament Ceł Ministerstwa Finansów informuje, że w „Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2” wprowadzony został kod z następującym opisem:

„PHU01 – pomoc humanitarna dla określonego kraju, regionu, grupy etnicznej np. w związku z konfliktami wojennymi, społecznymi, politycznymi, itp.

Kod należy podawać jako informację dodatkową na pozycji towarowej w zgłoszeniach przywozowych, wywozowych i tranzytowych. W zgłoszeniu celnym w polu opisowym dla tego kodu należy każdorazowo podać nazwę kraju, regionu albo grupy etnicznej, dla której kierowana jest pomoc.

Przykłady:
Wywóz i tranzyt
PHU01 – Ukraina
PHU01 – Kurdowie w … (wskazać odpowiedni kraj),
Import
PHU01 – Ukraińcy w Polsce”.
Zmiana wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2022 r.

Źródło: Newsletter nr Z/24/2022