Zapytanie ofertowe – serwery i oprogramowanie – wdrożenie EOD
eod

W związku z planowanym do realizacji projektem pt. „Podniesienie innowacyjności w firmie DTA Investment sp. z o.o. sp. komandytowa poprzez zakup i wdrożenie Systemu EOD oraz uzupełnienie systemów celnych o aplikacje pośredniczące w wymianie informacji” ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”; Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”; Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP DTA Investment Sp. z o.o. Sp. k. ogłasza następujące zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 – formularz ofertowy

Załącznik 1a – formularz cenowy

Załącznik 2 – oświadczenie