Zarządzenia Chińskiej Republiki Ludowej nr 248 i 249 – nt. zmian w zasadach eksportu produktów rolno-spożywczych do Chin

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ambasadę RP w Pekinie od dnia 1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie nowe chińskie przepisy dot. eksportu środków spożywczych do Chin, dotyczące rejestracji podmiotów prowadzących produkcję/przetwórstwo eksportowanych środków spożywczych.

Nowe zasady importu żywności do Chińskiej Republiki Ludowej zostały zawarte w następujących zarządzeniach:
• Zarządzeniu GACC nr 248: „Zarządzenie Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie zasad rejestracji zagranicznych przedsiębiorstw produkcyjnych żywności importowanej oraz zarządzania tymże”,

• Zarządzeniu GACC nr 249: „Zasady zarządzania bezpieczeństwem importu i eksportu żywności Chińskiej Republiki Ludowej”.

Ww. dokumenty w polskiej wersji językowej zostały zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu w zakładce:

HANDEL IMPORT EKSPORT > Wywóz z Polski poza UE > Żywność > Wymagania i świadectwa poszczególnych państw trzecich oraz listy specyficzne > Chiny

zgodnie z linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/chiny

Źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/