W dniu 25 maja br. katarska służba weterynaryjna poinformowała Główny Inspektorat Weterynarii o zatwierdzeniu wzoru Świadectwa zdrowia dla mięsa i produktów mięsnych wysyłanych do Kataru oraz wzoru Świadectwa zdrowia dla mleka i produktów mlecznych wysyłanych do Kataru.

Ww. wzory świadectw dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/katar oraz u powiatowych lekarzy weterynarii.

Źródło: wetgiw.gov.pl