Ministerstwo Finansów informuje o zmianie przepisów w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów*.

Zmiana dotyczy ograniczenia obciążeń i obowiązków po stronie podmiotów gospodarczych i obejmuje wyłączenie z obowiązku przesyłania zgłoszeń do rejestru SENT przewozu paliw przeznaczonych do statków powietrznych i statków morskich, pod warunkiem przemieszczania ich, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

Źródło: https://puesc.gov.pl/