Zmiany w Incoterms 2020 – rewolucji nie będzie

Incoterms to międzynarodowe reguły handlowe, które ustalają warunki sprzedaży i zakupu. Są modyfikowane co 10 lat i regulują niejasności w procesie, zaś wszystkie zapisy są dostosowywane do zmian następujących w handlu międzynarodowym. Po dekadzie obowiązywania dotychczasowych reguł nadszedł więc czas na zmiany.

Incoterms 2010 ma już dekadę, zatem nadchodzą zmiany. W życie wejdą 1 stycznia przyszłego roku i każdy przedsiębiorca handlujący na rynku międzynarodowym powinien się z nimi zapoznać.

10 września Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) oficjalnie ogłosiła wprowadzenie od 1 stycznia 2020 roku nowych warunków dostawy – Incoterms®2020. Planowano wiele zmian jak chociażby usunięcie kilku warunków dostawy. Opisywane są szeroko zarówno na polskich jak i zagranicznych portalach internetowych. Ostatecznie, w oficjalnej wersji z planowanych wielu rewolucyjnych zmian pozostało niewiele.

Tak samo jak w przypadku aktualnej wersji Incoterms®2010, nowy Incoterms®2020 również zawiera 11 reguł handlowych.

Struktura reguł w obu wersjach – 2010 i 2020 pozostaje bez zmian. W dalszym ciągu mamy  podział reguł na dwie kategorie: 7 reguł uniwersalnych dla wszystkich rodzajów transportu oraz 4 reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego

10 reguł pozostaje takich samych jak w wersji Incoterms®2010. Zasadniczą zmianą jest zastąpienie reguły DAT, nową DPU. Reguła DPU praktycznie poza zmianą nazwy, dalej ma takie samo zastosowanie jak DAT. Zmiany nazwy dokonano, ponieważ często błędnie czytano literalnie słowo „terminal” i w wielu przypadkach reguły nie stosowano, ze względu na dostarczenie towaru do miejsca, które terminalem nie jest.

Nastąpiła też zmiana wewnętrznej struktury not wyjaśniających oraz ich aktualizacja.

Incoterms®2010
EXWz zakładu… (określone miejsce)
FCADostarczone do przewoźnika… (określone miejsce)
FASDostarczone wzdłuż burty statku… (określony port załadunku)
FOBDostarczone na statek… (określony port załadunku)
CFRKoszt i fracht… (określony port przeznaczenia)
CPTPrzewoźne opłacone do… (określonego miejsca przeznaczenia)
CIFKoszt, ubezpieczenie i fracht… (określony port przeznaczenia)
CIPPrzewóz i ubezpieczenie opłacone do… (określ. miejsca przeznaczenia)
DATDostarczone do terminalu… (określone miejsce przeznaczenia)
DAPDostarczone do miejsca… (określone miejsce przeznaczenia)
DDPDostarczone, cło opłacone… (określone miejsce przeznaczenia)
Incoterms®2020
EXWz zakładu… (określone miejsce)
FCADostarczone do przewoźnika… (określone miejsce)
FASDostarczone wzdłuż burty statku… (określony port załadunku)
FOBDostarczone na statek… (określony port załadunku)
CFRKoszt i fracht… (określony port przeznaczenia)
CPTPrzewoźne opłacone do… (określonego miejsca przeznaczenia)
CIFKoszt, ubezpieczenie i fracht… (określony port przeznaczenia)
CIPPrzewóz i ubezpieczenie opłacone do… (określ. miejsca przeznaczenia)
DPUDostarczone do miejsca z rozładunkiem… (określone miejsce przezn.) przeznaczenia)
DAPDostarczone do miejsca… (określone miejsce przeznaczenia)
DDPDostarczone, cło opłacone… (określone miejsce przeznaczenia)