Rada UE przyjęła zapis wprowadzający czasową liberalizację handlu i inne koncesje handlowe na niektóre towary ukraińskie. Oznacza to, że w ciągu roku cło importowe od całego ukraińskiego eksportu do Unii Europejskiej nie zostanie zapłacone.

„Dzięki tej decyzji UE będzie mogła znacząco wesprzeć gospodarkę Ukrainy. Niesprowokowana i nieuzasadniona wojna rosji z Ukrainą miała niszczący wpływ na zdolność produkcyjną kraju, infrastrukturę transportową i dostęp do Morza Czarnego oraz większe możliwości handlu z resztą świata. Konsekwencji (wojny – przyp. red.) nie należy lekceważyć zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym pod względem wpływu na bezpieczeństwo żywnościowe” – stwierdziła Rada UE.

Zwraca się uwagę, że dzisiejsza decyzja będzie obowiązywać przez rok i zawiesza w szczególności:

– wszystkie taryfy na mocy tytułu IV układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą ustanowione przez pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu (DCFTA), które nie zostały jeszcze zliberalizowane. Zawieszenie obejmuje w szczególności: wyroby przemysłowe podlegające czasowemu zniesieniu do końca 2022 r.; owoce i warzywa objęte systemem cen wejściowych oraz produkty rolne i przetworzone produkty rolne objęte kontyngentami taryfowymi;

– pobieranie ceł antydumpingowych na import z Ukrainy;

– stosowanie ogólnych reguł importowych dotyczących importu pochodzącego z Ukrainy.

Rada UE dodała, że ​​dzisiejsza decyzja zależy od przestrzegania zasad określonych w art. 2 DCFTA.

UE jest największym partnerem handlowym Ukrainy, z którą handel w 2021 r. stanowił ponad 40% handlu zagranicznego kraju. Z kolei Ukraina jest 15 największym partnerem handlowym UE.

Źródło: www.ukrinform.pl