W dniu 11 lipca br. do Głównego Inspektoratu Weterynarii wpłynęła informacja o zniesieniu przez służbę weterynaryjną Arabii Saudyjskiej z dniem 29 czerwca br., na mocy decyzji numer 392292/G, tymczasowego zakazu eksportu produktów drobiowych z terenu województwa wielkopolskiego.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż w obecnej chwili eksport mięsa drobiowego i produktów drobiowych na saudyjski rynek może być ponownie realizowany ze wszystkich polskich zakładów drobiowych uprawnionych do eksportu do Arabii Saudyjskiej, zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Saudyjskiego Urzędu ds. Żywności i Leków (SFDA) pod adresem: https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2022-06/Poland-Poultry-meat-Prod_2.pdf

Źródło: wetgiw.gov.pl