Certyfikat AEO – czym jest i jak go uzyskać?

Certyfikat AEO - czym jest i jak go uzyskać?

Certyfikat AEO to konkretne korzyści wizerunkowe i finansowe dla przedsiębiorstwa. Jakie? Przede
wszystkim mniejsza ilość kontroli celnych, a jeśli do nich dojdzie możliwość przeprowadzenia ich
poza kolejnością i w wybranym przez firmę miejscu. Co ważne certyfikat uznawany jest przez
wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej.  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej czym jest ten
dokument i jak go uzyskać – zapraszamy do artykułu.

Co to jest certyfikat AEO?

Certyfikat AEO to dokument poświadczający status AEO. Sam skrót oznacza „Authorised Economic Operator” czyli upoważnionego przedsiębiorcę. Jest to unijny dokument potwierdzający wiarygodność firmy, co wiąże się z konkretnymi korzyściami – o czym poniżej.

Co ważne, choć certyfikat AEO wydawany jest przez krajowe organy celne, jest respektowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nie jest obowiązkowy, ale jak przeczytasz poniżej warto się o niego ubiegać.

A dla kogo jest certyfikat AEO? Ten dokument na pewno przyniesie wiele korzyści firmom, które zajmują się wymianą międzynarodową i innymi działaniami regulowanymi przepisami celnymi. Mogą to być producenci towarów, importerzy, eksporterzy, przewoźnicy, spedytorzy czy przedsiębiorcy zajmujący się
składami celnymi.

Korzyści z posiadania certyfikatu AEO

Jak wspomnieliśmy posiadanie certyfikatu „upoważnionego przedsiębiorcy” to konkretne korzyści. Są nimi nie tylko te wizerunkowe, jak większa wiarygodności i prestiż firmy ale również te, które przekładają się na konkretne pieniądze.

Po pierwsze jeśli firma posiada certyfikat AEO ilość kontroli, zarówno dokumentów, jak i tych fizycznych, będzie mniejsza. Dodatkowo cały proces będzie szybszy, bo przesyłka wytypowana do sprawdzenia przez organy celne jest traktowana priorytetowo. Przedsiębiorca może też wybrać miejsce kontroli.

To nie wszystko! Certyfikat AEO to także szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych, priorytetowa obsługa zgłoszeń celnych oraz wszelkich wniosków składanych w sprawach celnych. I to nie tylko w Polsce ale całej UE, bo certyfikat uznawany jest we wszystkich krajach członkowskich.

Jak widzisz, korzyści wynikające z posiadania AEO realnie wpływają na oszczędność czasu, optymalizację procesów w tym m.in. dostawę towarów i obsługę klientów, a tym samym przekładają się na konkretne oszczędności dla Twojej firmy.

A jak uzyskać certyfikat „upoważnionego przedsiębiorcy”?

Proces wydawania certyfikatu AEO odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem unijnego Portalu Przedsiębiorcy e-AEO (STP e-AEO). Pierwszym krokiem, aby go uzyskać jest posiadanie numeru EORI. Następnie wypełnienie kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy i samego wniosku.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie zgłoś się do nas. DTA nie tylko posiada certyfikat AEO, ale też wspiera inne firmy w jego uzyskaniu. Pomożemy Ci przejść cały skomplikowany proces. Za Ciebie zajmiemy się przygotowaniem dokumentacji, wysyłaniem formularzy, a także wskażemy Ci obszary, które wymagają usprawnienia. To nie wszystko! Nasi eksperci będą towarzyszyć Ci w trakcie audytu organów celno – skarbowych, a także odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Wracając do tematu. Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów do 30 dni organy celne sprawdzą, czy spełnione są wszystkie warunki. Decyzja w sprawie nadania statusu wydawana jest w terminie 120 dni od daty przyjęcia wniosku (w uzasadnionych przypadkach, termin ten może być przedłużony o 60 dni).

Wymagania jakie należy spełniać, aby otrzymać certyfikat

Aby otrzymać certyfikat upoważnionego przedsiębiorcy należy spełniać konkretne wymagania. Ich pełną listę znajdziesz na rządowej stronie w zakładce “Upoważniony przedsiębiorca (AEO)”.  Poniżej przedstawiamy w skrócie najważniejsze z nich.

Po pierwsze – brak poważnego naruszenia lub brak powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych, w tym brak skazania za poważne przestępstwo karne.

Po drugie – odpowiednie zarządzanie ewidencjami handlowymi i wysoki poziom kontroli operacji w firmie oraz przepływu towarów.

Kolejnymi wymaganiami są wypłacalność firmy, spełnienie praktycznych standardów w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością oraz odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony.

Jeśli Twoja firma je spełnia i wypełnisz wszystkie wspomniane wyżej dokumenty, po ich weryfikacji przedstawiciele organów celnych przeprowadzą audyt w siedzibie firmy. Jeśli wszystko będzie zgodne z przepisami wydadzą certyfikat AEO.

A jeśli masz pytania dotyczące AEO lub potrzebujesz wsparcia w uzyskaniu certyfikatu zgłoś się do nas. Chętnie udzielimy odpowiedzi lub/i pomożemy Ci przejść całą procedurę.