Newsletter DTA

Newsletter DTA

REGULAMIN NEWSLETTERA

Administrator danych osobowych
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest DTA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Karmelkowej 29, 52-319 Wrocław.
Sprawdź naszą Politykę Prywatności

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celach marketingowych Administratora, w tym przesyłania informacji prawnych i handlowych (newsletter).

 

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych, czy praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, proszę o przesłanie maila na adres rodo@dta.com.pl.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie na podstawie umowy o świadczenia usługi (t.j. art. 6 lit. ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”).

 

Dane będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail będą wykorzystywane przez nas do czasu rezygnacji z newslettera lub przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych?
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
W celu realizacji jednego ze swoich praw prosimy o kontakt z nami korzystając z podanego wyżej adresu mailowego.
Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.