POLITYKA JAKOŚCI DTA
Logistic Sp. z o.o.

ISO certyfikat jakości DTA

Najważniejszym celem DTA Logistic Sp. z o.o. jest spedycja krajowa i międzynarodowa z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań wszystkich zainteresowanych stron.

Uwzględniając interesy wszystkich stron, dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów i unikania konfliktu interesów.

Wymaganą jakość uzyskujemy poprzez :

  • zaangażowanie w realizację zamówień spełniających wymagania klienta,
  • wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością pozwalającego na dobrą organizację pracy, dającą satysfakcję naszym klientom,
  • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością,
  • dbanie o środowisko realizacji procesów, w tym stanowiska pracy oraz atmosferę.

Współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi i starannie wyselekcjonowanymi podwykonawcami, zapewniając naszym Klientom najwyższy standard bezpieczeństwa ładunków. Wykwalifikowany zespół spedytorów DTA, doświadczonych w pracy z Klientami z różnych branż, zapewnia najwyższą jakość obsługi każdego ładunku.

Jakość służy osiągnięciu celu strategicznego jakim jest pozytywny wynik ekonomiczny oraz konkurencyjność na rynku. Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą  PN-EN ISO 9001:2015-10, zapewnienia środków niezbędnych na jego prawidłowe funkcjonowanie oraz spełnienie wymagań, które mają zastosowanie.

                                                           07.02.2018r

Marek Lis

Prezes Zarządu