Intrastat

INTRASTAT

Intrastat to europejski system rejestracji przepływu towarów między krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Dotyczy każdego przedsiębiorcy, który handluje z innymi krajami Wspólnoty i jego obrót przekroczył konkretny próg. Te są ustalane co roku i ogłaszane na stronach Głównego Urzędu Statystycznego.

Firmy, które spełniają powyższe warunki muszą złożyć deklarację Intrastat. To zbiorcze, miesięczne sprawozdanie o przewiezionych w ramach UE towarach. WAŻNE! Miesiąc w tym przypadku oznacza miesiąc kalendarzowy, a nie 30 dni. Niewysłanie informacji w terminie wiążę się z karami finansowymi i sankcjami karnymi.

Nie musisz zajmować się tym samodzielnie, możesz zlecić to naszej agencji celnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

DEKLARACJA INTRASTAT – W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

Agenci DTA w imieniu Twojej firmy będą:

gromadzić dane niezbędne do przygotowania i wypełnienia deklaracji

przygotują deklarację i sporządzą sprawozdanie kwartalne

będą reprezentować Twoją firmę w kontaktach z urzędnikami

prześlą gotową deklarację w wymaganym terminie i formacie do systemu Celina

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS!