CBAM

CBAM - nowe obowiązki sprawozdawcze

INFORMACJE O CBAM

CBAM stanowi integralną część Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest ograniczenie ucieczki emisji i zachęcenie do czystszej produkcji przemysłowej w krajach spoza UE. Przedsiębiorców obowiązywać będą specjalne sprawozdania i raporty.

Jeśli jesteś importerem wybranych produktów spoza Unii, z grup towarowych poniżej:

  • cement,
  • żeliwo i stal,
  • aluminium,
  • energia elektryczna,
  • nawozy,
  • chemikalia.
MASZ NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE!!!

Od 1 października 2023 r. przedsiębiorcy sprowadzający powyższe produkty spoza UE zobowiązany jest do nowej sprawozdawczości.
W życie wszedł bowiem mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, czyli CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism.

Pierwsze takie raporty, za IV kwartał 2023 r., należy złożyć do 3️1 stycznia 2️024 r.

Firmy objęte raportowaniem CBAM zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami w DTA pod adresem: cbam@dta.com.pl.

Przeczytaj informacje poniżej – jeśli masz pytania dodatkowe zapraszamy do współpracy. Odpowiemy na Twoje wątpliwości dotyczące CBAM.

Oto harmonogram i najważniejsze szczegóły dotyczące wdrażania CBAM.

Niniejszy harmonogram ilustruje stopniowe i strategiczne wdrażanie CBAM, koncentrując się na sprawozdawczości oraz dostosowaniu się w początkowej fazie, zanim przejdzie się do pełnego wdrożenia w szerszym zakresie.

Przyjęcie rozporządzenia:

Rozporządzenie CBAM (UE 2023/956) Parlamentu Europejskiego i Rady zostało przyjęte 10 maja 2023 r. i weszło w życie 17 maja 2023 r.

Rozpoczęcie fazy przejściowej:

Okres przejściowy dla CBAM rozpoczął się 1 października 2023 r. i ma potrwać do końca 2025 r.
W tym okresie importerzy są zobowiązani do zgłaszania emisji wbudowanych w ich przywozie podlegających CBAM bez żadnych korekt finansowych.

Rozporządzenie wykonawcze:

Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE 2023/1773) w dniu 17 sierpnia 2023 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia CBAM w okresie przejściowym, w tym metodykę oceny emisji.

Operacyjny rejestr CBAM:

Rejestr przejściowy CBAM stał się w pełni operacyjny 15 listopada 2023 r.
System ten jest dostępny dla zgłaszających towary zgodnie z rozporządzeniem CBAM oraz dla wszystkich właściwych organów w UE.

Obowiązki sprawozdawcze:

Począwszy od 1 października 2023 r., importerzy muszą składać kwartalne sprawozdania dotyczące emisji gazów cieplarnianych wbudowanych w importowane produkty. Pierwsze raporty mają zostać zgłoszone do 31 stycznia 2024 r.!

Pełne wdrożenie:

Ostateczny system CBAM rozpocznie się 1 stycznia 2026 r. Od tego dnia deklarujący CBAM będą musieli nabywać certyfikaty CBAM i dostarczać kwartalne raporty na temat wbudowanych emisji gazów cieplarnianych oraz roczne deklaracje CBAM.

Rozszerzenie zakresu i kompatybilność:

Oczekuje się, że do 2030 r. zakres CBAM zostanie rozszerzony na wszystkie grupy produktów objęte EU ETS lub te, w których występuje ryzyko ucieczki emisji. CBAM ma być w pełni zgodny z wymogami handlu międzynarodowego, chociaż przewiduje się wyzwania prawne.

Stopniowe wycofywanie bezpłatnych uprawnień:

Stopniowe wycofywanie bezpłatnych uprawnień w ramach EU ETS w odniesieniu do odpowiednich sektorów nastąpi jednocześnie ze stopniowym wprowadzaniem CBAM. Proces ten rozpoczyna się w 2026 roku i kończy do 2034 roku.

Wpływ globalny:

CBAM jest postrzegany jako silny sygnał dla świata, który może skłonić inne regiony do przyjęcia podobnych mechanizmów.
Oczekuje się, że jego wdrożenie zintensyfikuje wysiłki na rzecz dekarbonizacji sektorów energochłonnych dla gazów cieplarnianych.

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?

Zdajemy sobie sprawę, że import i eksport nie kończą się na obsłudze celnej. Dlatego współpracując z nami możesz skorzystać z wielu rozwiązań, które mogą zaoszczędzić Twój czas i pieniądze.

Od ponad 30 lat działamy na rynku i wspieramy naszych klientów w:

transporcie

Na stałe współpracujemy z najlepszymi firmami transportowymi, również we własnym zakresie świadczymy podobne usługi, jest to m.in. linia drobnicowa do i z UK.

magazynowaniu (także w składach celnych) i logistyce

Posiadamy dziewięć magazynów zlokalizowanych na terenie Polski i Holandii, część z nich ma pozwolenia do użytkowania ich jako składy celne. Zapewniamy też pełną obsługę magazynową i fullfilmet dla firm (etykietowanie, pakowanie, wysyłka, obsługa zwrotów).

księgowości

Wspieramy naszych Klientów w ich obsłudze księgowej i rozliczeniach podatkowych.

poszerzaniu wiedzy

Prowadzimy otwarte i dedykowane firmom zamknięte szkolenia, dzięki którym Ty lub Twoi pracownicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu prawa i obsługi celnej.

business compliance

Razem możemy zweryfikować zgodność ze skomplikowanymi przepisami celnymi w Twoich procesach handlowych. Oferujemy audyty i wspólne opracowanie rozwiązań.

kompleksowej logistyce w innych krajach Europy

Sprawdź nas w:

DTA - AGENCJA CELNA
ZAWSZE W DOBRYM KIERUNKU!

0
+

liczba języków w jakich posługują się nasi agenci

0
+

lat na rynku, działamy w Polsce, Europie i Chinach

0
+

oddziałów w Polsce i Europie

0
+

zadowolonych klientów

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE!