DTA Sp. z o.o.

Ogólne warunki świadczenia usług obsługi celnej [PDF] – obowiązuje od 01.02.2019

Pismo przewodnie [DOC]
Upoważnienie dla DTA Sp. z o.o. bezpośrednie [DOC]
Załącznik nr 1 do upoważnienia [DOC]

Cesja – wzór [DOC]

Pismo przewodnie – ENGLISH [DOC]
Upoważnienie dla DTA Sp. z o.o. bezpośrednie [DOC]
Załącznik nr 1 do upoważnienia – ENGLISH [DOC]

Zlecenie spedycyjne [DOC]
Zlecenie spedycyjne [PDF]

Protokół niezgodności [DOC]
Protokół niezgodności [PDF]

Oświadczenie dotyczące wspólnotowego systemu kontroli wywozu produktów i technologii podwójnego zastosowania oraz systemu kontroli obrotu uzbrojenia [DOC]

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej
Zawiadomienie naczelnika urzędu celno-skarbowego o zamiarze rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej
Oświadczenie dot. korzystania z art. 33a

DTA Broker Sp. z o.o.

Ogólne warunki świadczenia usług obsługi celnej

Upoważnienie dla DTA Broker Sp. z o.o. [DOC]
Upoważnienie dla DTA Broker Sp. z o.o. – ENGLISH [DOC]
Załącznik nr 1 do upoważnienia [DOC]

DTA Customs Service Sp. z o.o.

Ogólne warunki świadczenia usług obsługi celnej

Pismo przewodnie [DOC]
Upoważnienie dla DTA Customs Service Sp. z o.o. [DOC]
Załącznik nr 1 do upoważnienia [DOC]
Regulamin [PDF]

Pismo przewodnie ENGLISH [DOC]
Upoważnienie dla DTA Customs Service Sp. z o.o. ENGLISH [DOC]
Załącznik nr 1 do upoważnienia ENGLISH [DOC]
Regulamin ENGLISH [PDF]