Skład celny – dlaczego warto skorzystać?

Skład celny - rozwiązanie, dzięki któremu nie musisz płacić cła od razu

Skład celny pozwala na czasowe przechowywanie importowanych towarów bez obowiązku opłacenia cła i podatku VAT. Z takiej możliwości mogą skorzystać firmy, które przywożą swój towar spoza krajów Unii Europejskiej i nie tylko. A czym dokładnie jest skład celny, jakie są rodzaje składów oraz jakie są inne korzyści z tego rozwiązania – zapraszamy do artykułu.

Co to jest skład celny?

Skład celny to nic innego jak magazyn lub wydzielona jego część. Od zwykłej przestrzeni magazynowej różni się tym, że jest zatwierdzony przez organy celno – skarbowe i podlega pod ich nadzór. Tym samym jego prowadzenie wymaga konkretnych pozwoleń.

Składy celne bardzo często działają przy agencjach celnych, takich jak nasza, oferując swoim klientom dodatkową opcję na optymalizację swojej sprzedaży.

Jak to możliwe? 

Skład celny daje możliwość czasowego składowania towarów, bez obowiązku uiszczania cła importowego i podatku VAT. Tym samym wymienione należności płacisz w momencie wprowadzenia konkretnej partii towaru na rynek (opuszczenia składu celnego).

Kto może skorzystać ze składu celnego?

Skład celny jest świetnym rozwiązaniem dla Twojej firmy, jeśli importujesz towar spoza Unii Europejskiej. Co ważne nie ma znaczenia rodzaj Twoich produktów, czy działalności.

Jest także dla Ciebie, jeśli zajmujesz się reeksportem poza UE. W tym przypadku skorzystanie ze składu celnego pozwoli Ci uniknąć podwójnej zapłaty cła importowego i podatków.

To nie wszystko! Także, jeśli transportujesz swoje towary dalej w obrębie UE, przechowywanie w składzie celnym będzie dla Ciebie bardzo korzystnym rozwiązaniem.

Aby Twój towar mógł się znaleźć w składzie celnym musi zostać przeprowadzona stosowna odprawa celna. Podobnie jeśli towar ma opuścić magazyn /skład celny.

Jeżeli chodzi o wymagania dokumentacyjne przy odprawie to standardowo potrzebna będzie faktura handlowa, specyfikacja ładunkowa, konosament lub list przewozowy oraz faktura za koszty transportu w zależności od warunków handlowych.

Skład celny – zalety

Jak wspominaliśmy magazynowanie towaru w składzie celnym pozwala optymalizować koszty, a tym samym zwiększyć konkurencyjność na rynku. Jak?

Po pierwsze to możliwość odroczenie płatności cła i innych podatków w zakresie importu towarów spoza obszaru Unii Europejskiej.

Co ważne, towary mogą być przechowywane przez nieograniczony czas (oczywiście z wyjątkiem produktów z określonym terminem ważności). Pozwala to na wprowadzanie konkretnych partii produktów na rynek w dogodnym dla firmy czasie bez konieczności płacenia cła i podatku VAT za całość towaru.

Po drugie, jeżeli towary są powrotnie wywożone, należności celne przywozowe nie są wymagane.

Skład celny daje też możliwość poprawienia błędów i uchybień jak np.w przypadku, kiedy towar zostanie zatrzymany przez służbę celno – skarbową z powodu braków w oznaczeniach importera, CE, instrukcji, czy wymaganych dokumentów i certyfikatów. Nie musisz wtedy ponosić dodatkowych kosztów jak cło i podatek VAT.

Powyższe zalety dotyczą firm, które wprowadzają swój towar na rynki krajów UE. Jednak skład celny jest też korzystnym rozwiązaniem jeśli towar opuszcza ten obszar.

Jeśli Twój klient końcowy znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, Twoje towary mogą zostać przetransportowane do miejsca przeznaczenia na podstawie dokumentu tranzytowego (T1). Należności celne i podatkowe zostaną uregulowane tylko w kraju przeznaczenia.

A jeśli chcesz skorzystać ze składów celnych zapraszamy do DTA. Posiadamy własne składy celne w strategicznych położeniach takich jak np.- Wrocław, Pruszków, Gdańsk, Warszawa. Do tego możesz liczyć na wsparcie ze strony naszych ekspertów oraz w zakresie odpraw celnych i transportu.

Skład celny rodzaje – czyli z czego możesz wybierać

Istnieje wiele różnych rodzajów składów celnych. Najważniejsza różnica jest ta między publicznym, a prywatnym. Publiczny skład celny – to magazyn, w którym każdy importer może składować towary. Prywatny – to skład celny, który należy do Ciebie.

Skupmy się na tych pierwszych. W tej kategorii wyróżniamy trzy rodzaje.

Skład celny typu I – w takim składzie celnym odpowiedzialność (o której mówi art. 242 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego) za dostępność towaru do kontroli i innych obowiązków wynikających ze składowania, spoczywa na posiadaczu pozwolenia i podmiocie uprawnionym do procedury – prościej – na właścicielu składu oraz właścicielu towaru.

Skład celny typu II – w takim składzie celnym odpowiedzialność (o której mówi art. 242 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego) spoczywa na podmiocie uprawnionym do procedury – właścicielu składowanego towaru.

Skład celny typu III – oznacza składy celne prowadzone przez organy celne.

WAŻNE! Podczas, gdy Twoje towary są przechowywane w składzie celnym, mogą być w nim „specjalnie traktowane”. Co to oznacza?

W składzie celnym możliwe jest:

  • dzielenie towaru na partie,
  • etykietowanie,
  • przepakowywanie,
  • konserwacja,
  • mieszanie, przycinanie,
  • pobieranie próbek oraz przeprowadzanie badań np. badań Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, czy badań Inspekcji Handlowej,
  • przetwarzanie towarów objętych procedurą uszlachetniania (po uzyskaniu pozwolenia od organu celnego oraz gdy nie ma negatywnego wpływu na dozór celny).

 

A jeśli coś jest dla Ciebie niejasne lub masz konkretne pytania skontaktuj się z nami. Chętnie udzielimy odpowiedzi i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i Twojej firmy.

Napisz do nas: skladcelny@dta.com.pl lub zadzwoń: 71 364 53 15