Obsługa celna

DTA rozpoczęła swoją działalność jako agencja celna. Do dziś obsługa celna stanowi jeden z najważniejszych elementów naszej oferty. Uzyskany w ubiegłym roku certyfikat AEO jest potwierdzeniem wiarygodności DTA i najwyższej jakości naszych usług. Wszystkie oddziały DTA w Polsce świadczą kompleksową obsługę celną, obejmującą:

  • odprawy celne w eksporcie, imporcie i tranzycie, w procedurze standardowej i uproszczonej;
  • zabezpieczenie należności celno-podatkowych w imporcie;
  • otwieranie karnetów TIR i ATA;
  • odprawy czasowe i uszlachetnianie;
  • legalizację świadectw pochodzenia;
  • pełną reprezentację klienta przed urzędem celnym;
  • usługi składów i magazynów celnych.

Wszelkie szczegóły na temat oferty i cenniki można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z wybranymi oddziałami lub z działem marketingu.